DutchVideo 2017

Donder volop wereldwijd actief!

01-09-2017  Elk land of elke kerk, die zijn afgoden niet vernietigt, krijgt met mij, Donder, te maken. Verheugt u, gij die Hem kennen, want u bent Zijn kind en rijk. Maar o wee de afgodenaanbidders en zij, die Hem niet hebben aangenomen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo! Dit is een waarschuwende, profetische boodschap van God, woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, door de engel des Heren.

Shalom! Ik ben de bode engel Donder. En ik begroet u in de almachtigste naam boven alle namen, die sterker is dan de dood en de liefde en al wat leeft! En zelfs in het heelal en op sommige planeten, en in de Hemel en op Aarde zal Zijn naam, de naam van JHWH, El Elohím, Adonai, eeuwige Here en Koning der koningen, weerklinken.

En met alle engelen samen noemen wij nu Zijn krachtige naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Want de totale heerschappij is aan Hem onderworpen! Hij is uw wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Abba, Vader, uw Rabboeni, Herder en Vredevorst en Strijder. En met Zijn kracht overwint Hij van alle duisternis, en is Hij meer dan overwinnaar! Eindeloos is Zijn grootheid.

Verheugt u, gij die Hem kennen, want u bent Zijn kind en rijk.
Maar o wee de armen van geest, de afgodenaanbidders en zij, die hun heil zoeken in een stenen of houten beeld, of een of andere zogenaamde god!

Voorwaar, elk land dat zijn afgoden niet vernietigt, en dit telt zowel voor de kerken, zal met mij, Donder, te maken krijgen!

Jesaja 42, vers 8  Ik ben JHWH, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld.

Mattheüs 5, vers 8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Vers 10 en 11  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

Voorwaar, India en de Filipijnen en Mexico en overige landen!
Wie de God van Abraham, Izaäk en Jakob beledigt, zal gestraft worden, als men zich niet snel bekeert. Ik, de bode engel Donder, breng u stormen en regenval, en alles wat u vreest, als u zich niet bekeert! En er zal tandengeknars zijn en verdriet en gehuil. Maar u hebt niet geluisterd.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com