DutchVideo 2023

‘Doe uw wapenuitrusting aan’ is een kadosh heilige mededeling!

Deze kadosh, heilige mededeling is zo vaak doorgegeven om u juist aan te moedigen om waakzaam te zijn en u geestelijk te bewapenen om zo in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus Naam weerstand te kunnen bieden.

Gepubliceerd op 15 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgeleverd werd door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoe vaak heeft de HERE u dit niet gezegd?

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Voorwaar, deze kadosh, heilige mededeling is zo vaak doorgegeven om u juist aan te moedigen om waakzaam te zijn en u geestelijk te bewapenen om zo in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus naam, weerstand te kunnen bieden.
Voorwaar, vele ongelovigen en gelovigen zijn blind gemaakt door satan en geestelijk moe gemaakt om tegen de kwade geesten te strijden. Voorwaar, ik openbaar u het volgende:

Boek van Henoch 15, vers 8 tot en met 10 En nu zullen de reuzen, die voortgekomen zijn uit geest en vlees “bloeddorstige” kwade geesten “ook wel vampieren” genoemd worden op de aarde, “en de gevallen engelen,” en op de aarde zal hun verblijfplaats zijn. Kwade geesten zijn van hun lichamen uitgegaan, want uit mensen zijn ze geboren, maar bij de heilige Wachters ligt hun begin en “hun” eerste oorsprong “nadat satan met zijn leger uit de hemel werd geworpen, vond er een soort transformatie plaats vanwege de boosaardigheid in hen”; zij zullen kwade geesten op aarde zijn, “en tegen de Kadosh, Heilige God en Zijn kinderen Gods strijden,” en “de” kwade geesten zullen zij genoemd worden. En zoals de “geheiligde” geesten van de hemel in de hemel hun woonplaats zullen hebben, zo zullen de geesten van de aarde, die op aarde geboren zijn, hun woonplaats op aarde hebben.

Voorwaar, zo staat dit alles wat met u gedeeld werd ook al in Henoch geopenbaard.
Deze boze geesten zullen terugkeren op aarde in de laatste eindtijden voordat de wederkomst van de Almachtige Koning plaatsvindt! Daarom, neem Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus woorden aan, en bekeer u en onderhoud uw relatie met Hem of u gaat eraan! Voorwaar, kinderen Gods, bewapen u altijd!

Boek van Henoch 15, vers 11 En de geesten der reuzen “en de gevallen engelen” teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, en bewerken de afbraak van de aarde, en veroorzaken “juist nu in het einde der dagen en brengen vele” moeilijkheden “voordat het ergste komt, omdat ze ook weten de Zoon des mensen komt!”…tot zover.

Voorwaar, geliefden des Heren, gij de echte kinderen Gods; weest u klaar!

Openbaring 1, vers 8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Voorwaar, steun Gods werk in de Evangelicalendtimemachine.com!

Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com