SurinameseVideo 2019

Doe san a Jeje foe Gado en aksi joe!

Ding poti a boskopoe disi tapoe 25 november 2019 nanga Precious

A grontapoe now de pori fesi Gado kadosh, santa fesi. En foeroe kerki en foeroe zogenaamde Kristenen de no en doe san a Jeje foe Gado  en aksi dem. Drai joe libi, verloesoe sieli, en no tranga joe hati nanga prakseri.

Me Begi yoe prati ma no kenki noti  © BC