DutchVideo 2023

Dit zijn de gevolgen, Turkije en Syrië!

Waarschuwing en profetische boodschap Gods: De bode engel Gods vertelt over de gebeurtenis die plaatsvond in het land Turkije en Syrië, waar in 2015 en 2016 de Almachtige voor waarschuwde. Maar de Heer waarschuwt vandaag niet alleen Turkije en Syrië, maar ook Rusland.

Gepubliceerd op 16 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 februari 2023, ontving ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, dit zijn de gevolgen van ongehoorzaamheid, Turkije en Syrië!
Zo spreekt de Almachtige, de enige ware GOD Israëls: Gij zijt reeds jaren terug gewaarschuwd door Profeet Benjamin Cousijnsen, en na al die kansen van genade is uw land zwaar gestraft vanwege uw misdadige daden en zonden en plannen die u wilde uitvoeren. Gij weet best dat dit de volle waarheid is!

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verder:
Voorwaar, Rusland! Weet dit; deze woorden zijn profetisch; uw land zal ook zwaar gestraft worden! Uw hoogmoed komt ten val en er zal een opstand komen met grote gevolgen voor alle leiders!

Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
En vers 24 Waarom verbergt Gij uw aangezicht en beschouwt Gij mij als uw vijand?
En Psalm 69, vers 34 Want de Here hoort naar de armen, en zijn gevangenen veracht Hij niet.

Voorwaar, u hebt van Hem gehoord maar bekeerde u niet!

Psalm 78, vers 10 Zij onderhielden Gods verbond niet, zij weigerden in zijn wet te wandelen.
En vers 34 Als Hij hen doodde, dan vroegen zij naar Hem, bekeerden zich en zochten God.
En vers 36 en 37 Maar zij bedrogen Hem met hun mond en belogen Hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond.
En vers 64 Zijn priesters vielen door het zwaard, zijn weduwen weenden niet.

Voorwaar, Turkije;
Ik, Donder zal zwaarder en zwaarder toeslaan als uw land verborgen daden doet! Evenzo telt dit ook voor u Syrië, waar gruwelijke praktijken plaatsvinden tegen Christenen! Bekeer u, want de tijd is kort!

Tot slot,

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Wanneer gij een zware donder hoort, weet dat het nabij is!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com