DutchVideo 2014

Dit is realiteit en een waarschuwing Gods!

DEZE BOODSCHAP GODS IS EEN AANVULLING OP EERDERE GEOPENBAARDE WAARSCHUWINGEN GODS, OVER O.A. SPROOKJES! VERDER: IN DE HEMEL LEVEN WEL GOEDE ZEEMEERMINNEN EN ZEEMEERMANNEN EN VELE ANDERE ONDERWATERSOORTEN!

Gepubliceerd op 21 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

zeemonster, kopie van satan

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 april 2014 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik kom in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Mijn naam is Casana en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zegt men niet: “Stille wateren hebben diepe gronden”?

Wederom zal ik de sluier iets wegnemen voor u. Ik, Casana, nam u op 6 april 2014 mee onder het water des hemels. Toen zag u een zeemeermin in de hemelse wateren. U wist niet wat u zag! Voorwaar, zo was het met Henoch ook, maar wat verborgen is, komt altijd aan het licht!

Voorwaar, gij hebt ook ooit de plaats en de berg van graniet en de spelonken gezien. Deze waren voor een doel geschapen. Zo heeft alles zijn doel.

Voorwaar, deze zeemeerminnen waren er altijd al in de hemel.

Daar wemelt het van vele verschillende soorten wezens in de wateren. Voorwaar, zeemeerminnen en zeemeermannen bestaan, hier in de hemel, en de slechten op aarde. Ook vliegende paarden komen in de hemel voor.

ontdekking zeemeermin

Maar elfen en kabouters en heksen en magie is van satan!

Via sprookjes probeert satan toegang te krijgen met zijn leugens. Men moet zich als Christen daarom nimmer bezighouden met sprookjes! Luister dus naar de volle waarheid, de Bijbel, en wat Profeet Benjamin, Gods geliefde Profeet, u zegt.

Men ziet deze schepselen nu op aarde, vanwege de kwaadaardigheid op aarde. Het zijn echter kopieën van satan, die zich ook voor een korte tijd aanpassen als mens. Denk hierbij aan een sprookje, maar dit is realiteit!

Sommige laboratoriums maken ook vreemde wezens, en laten het los in de zee.

Ze laten zich beïnvloeden en gebruiken door satan.

Voorwaar, alleen in de hemel kun je, zowel onder water als boven het water, praten met de dieren en communiceren.

De lucht is daar wel veel zuiverder. Voorwaar,

Johannes 9, vers 15  Hier staat geschreven: Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën, hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij, en nu kan ik zien.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zo zijn er vele hokjesdenkers, die nimmer groeien, en maar op dezelfde traptrede blijven staan!

En zo missen zij de schatten Gods in hun leven. Voorwaar, men zoekt zelf wel uit, als verwende kinderen in hun kerk, wat ze willen horen en van welke vruchten ze willen eten. “Het is toch immers hun kerk?” zeggen ze. Maar het is niet naar Gods wil. En God wil niet hun kerk, maar Zijn kerk, waar men openstaat!

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  Hier staat geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, als men niet groeit bij een kerk, en niet verderkomt, moet gij zich eens goed onderzoeken!

Als gij uw eigen weg gaat, en de waarheid niet wilt aannemen, om Profeet Benjamin te accepteren, dan zijt gij schijn-apostelen.

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ga van uw pap en zacht voedsel af!

Bekeer u, en neem en eet het totale pakket, wat God u geeft, en niet dat ene vruchtje, en die andere kan weg.

Efeziërs 4, vers 11  Neem dit ter harte! Daar staat geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com