DutchVideo 2019

Dit is nog maar het begin: God zal u slaan, harder en harder!

28-07-2019  Extreme temperaturen van boven de 40 is nog maar het begin van de straffen Gods! De Filipijnen en Japan, en overige landen, kregen te maken met heftige stormen en regenval en donder en bliksems en aardverschuivingen, zoals bij de Tour de France, waar men niet verder kon, vanwege de aardverschuiving Gods. Waar men afgoden aanbidt, of het nu in een kerk is of niet, zal God u slaan! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! De volgende profetische, waarschuwende boodschap werd overgebracht door de bode engel Gods aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, alleen een dwaas ontkent deze waarheid: 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, als men niet gelooft dat God mij gezonden heeft,
om Gods dienstknecht, Gods waarachtige, gezalfde dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen, Gods ziener, te betuigen en te tonen wat weldra gebeuren, geschieden moet, zou zich waarachtig moeten bekeren! Want zoals het dus ook beschreven staat in Openbaring, zendt de Here ook nu nog, 100%, Zijn engelen: de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de getrouwe en enige, waarachtige God van de geesten der Profeten. Voorwaar, indien iemand afneemt van deze waarachtige waarheid, en deze profetieën en boodschappen verwerpt, gaat tegen de enige waarachtige God van al wat leeft in! En God zelf zal hem of haar zijn of haar deel afnemen!

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.
Ik had u reeds pas nog gewaarschuwd, dat ook extreme temperaturen van boven de 40 nog maar het begin is. En zie, kort erna werd het vervuld! Evenzo de Filipijnen en Japan, en overige landen, kregen te maken met heftige stormen en regenval en donder en bliksems en aardverschuivingen, zoals bij de Tour de France, waar men niet verder kon, vanwege de aardverschuiving Gods. Voorwaar, waar men afgoden aanbidt, of het nu in een kerk is of niet, God zal u slaan, harder en harder!

Openbaring 16, vers 9  En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com