DutchVideo 2015

Dit is het dat samenbindt!

Vertroostende, bemoedigende boodschap Gods: Zijn goedertierenheid en vertroosting zullen zachtjes meegaan op de wind, voor Zijn kind, die Hij zeer bemint!

Gepubliceerd op 24 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Isaiah 66, verse 13

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 24 december 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kijkt door het hemelse raam, en ziet jou.
Hij heeft je lief en je bent altijd in Zijn gedachten. Hij noemt je zelfs zachtjes bij je naam. Zijn goedertierenheid en bescherming en vertroosting zullen zachtjes meegaan op de wind voor Zijn kind, die Hij zeer bemint. Dit is het dat samenbindt!

Sluit maar gerust je ogen en ga maar gerust slapen voor de nacht.
Want de Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren. Ga maar slapen, wetende Hij houdt de wacht en is ook degene, die daar boven op je wacht.

Psalm 31, vers 23 en vers 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! En natuurlijk, wij wensen jullie allemaal die nu kijken, een gezegend 2016 toe, en we zeggen samen natuurlijk: Sjana Tova! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com