DutchVideo 2016

Dit is geen immigratie maar een wereldwijde invasie!

19-01-2016  Dit is een vervulde, mededelende, profetische en openbarende boodschap van God. Dit alles werd van tevoren reeds geopenbaard, o.a. meer dan 40.000 moslimextremisten zijn reeds geïnfiltreerd en bevinden zich over de gehele wereld, om zich te mengen met de vrouwen, zodat de wereld overgenomen wordt! Lees of hoor de complete boodschap.

Gepubliceerd op 19 jan 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

millions on the move - invasion migrants

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 19 januari 2016 bracht de bode engel van God, de engel des Heren, woord voor woord de volgende profetische, openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, er wordt gezegd dat de Moslims vreedzaam naast elkaar wonen met de Christenen.
Men hoort dit vaak via de media, omdat het opgelegd is! Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Revelado.

Spreuken 19, vers 9  Een vals getuige blijft niet ongestraft, wie leugens uitblaast, zal omkomen.
En vers 19 en 20  Een doldriftige moet boeten, want als gij helpen wilt, maakt gij het erger. Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt.

Voorwaar!
Wat u ook hoort, al komt deze illusie uit de mond van de Moslim Palestijnen, of van een zogenaamde Christen, de waarheid is anders! En er worden leugens verspreid, met als doel erachter, dat ook andere Christenen naar Israël komen.

Spreuken 26, vers 27 en 28  Wie een kuil graaft, zal erin vallen; en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen. Een leugenachtige tong haat hen die zij kwelt, en een gladde mond bereidt verderf.

Psalm 7, vers 16 en 17  Hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die hij maakte. Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld komt neder op zijn schedel.

Voorwaar, door de massale vluchtelingenstroom zitten er ook in Israël en Indonesië en de Filipijnen, en vele andere landen, ISIS-strijders.
Meer dan 40.000 moslimextremisten zijn reeds geïnfiltreerd, en bevinden zich over de gehele wereld, om zich te mengen met de vrouwen, zodat de wereld overgenomen wordt! Dit alles is geopenbaard!

Voorwaar, in Israël en in andere landen vluchten veel Christenen, vanwege aanslagen.
En dat hun huizen in brand worden gestoken, en dat hun vrouwen en kinderen lastig worden gevallen, waarbij Moslims heel vaak betrokken zijn. Voorwaar, de wereld is gewaarschuwd via de profetische boodschappen, via de Evangelical Endtimemachine! Profeet Benjamin had alles reeds voorzegd. Voorwaar, men wil de wereld overnemen. Voorwaar, de wereld wordt op de kop gezet!

Ezechiël 16, vers 25  Op elk kruispunt hebt gij uw verhevenheid gebouwd, uw schoonheid weggeschonken, u aan iedere voorbijganger schaamteloos aangeboden en veel ontucht gepleegd.
En vers 30  Hoe werdt gij door hartstocht verteerd, luidt het woord van de Here Here, dat gij dit alles gedaan hebt, het werk van een brutale hoer.

Voorwaar, dit is geen immigratie, maar een wereldwijde invasie van totale overname!
De EU-landen, de bestuurders, weten niet meer wat men hieraan kan doen. Want de ISIS-strijders zijn nu overal! Voorwaar, de antichrist Obama schoot in de lach, en zei ook: “Ik zag dit niet aankomen, hahaha!”
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com