DutchVideo 2023

Dit gaat heel erg ver, wat zal geschieden in de wereld!

Deze woorden stelt men dagelijks nog steeds aan de HERE na 1000 jaar: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

Gepubliceerd op 4 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 september kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Mattheüs 24, vers 3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

Voorwaar, deze woorden stelt men dagelijks nog steeds aan de HERE na 1000 jaar.

Mattheüs 24, vers 4 en 5 En Jezus antwoordde en zeide tot hen “deze belangrijke woorden die nog steeds telt ook voor u”: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.

Voorwaar, dit gaat heel erg ver, wat zal geschieden in de wereld!

Mattheüs 24, vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
En vers 9 lees vanaf: En gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Alles is reeds in volle gang om de Opname te laten plaatsvinden! Zie naar de tekenen en de boodschappen Gods, die doorgegeven zijn door Gods geliefde ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, Gods gezalfde!

Mattheüs 24, vers 10 tot en met 13 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Voorwaar, de tijd is nabij!
En hoe zit het met u? Hebt u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus al aangenomen? Bekeer u vandaag nog, voordat het te laat is!

Mattheüs 24, vers 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Dit betekent deze woorden dat de HERE God gaat ingrijpen!

Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
En vers 33 tot en met 35 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En Spreuken 31, vers 10 en 11 lees vanaf: Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken.

En Openbaring 22, vers 12 tot en met 14 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com