DutchVideo 2013

Dino’s in Gods Paradijs der dieren!

17-03-2013  BENJAMIN BEZOEKT GODS PARADIJS DER DIEREN. TERWIJL DE BODE ENGEL WIJST NAAR DE DIVERSE PREHISTORISCHE DIEREN, WORDEN AAN BENJAMIN BELANGRIJKE ONTHULLINGEN GEDAAN: O.A. AANGAANDE DE RAPTURE!

Gepubliceerd op 18 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Dinosaurussen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben wederom naar u gezonden, mijn naam is Gidori.

Benjamin, neem één van de rollen uit de koker en lees voor.

“Goed”, zei Benjamin, “die zesde rol van boven”.

Prima, neem het er maar uit en breek de zegel… Lees nu voor.

“Dieren! Mag ik een andere? Ik weet al wel dat er ook dieren in de hemel zijn, dat mij dit weer overkomt!” zei Benjamin.

De bode engel Gods lachte, Benjamin, God zou God niet zijn als Hij niet alles leidt. Volg mij, Benjamin, sprak de bode engel Gods.

“Ehh… wacht! Moet ik mee? En wie schrijft dan alles op, onze kat Quirze?”

Profeet, maak u maar geen zorgen.

Kijk, via deze deur zijt gij in het paradijs.

“De hof van Eden?”

Nee, Gods paradijs der dieren, sprak de bode engel Gods.

Benjamin zei, “Ik zie een deur in de muur, die er anders nooit is. Oké, ik ga… Au!”

Benjamin riep, “Ik liep tegen de muur op, toen ik die deur opendeed. Had ik geen geloof?”

O, ja wel, lachte de bode engel Gods, maar geen geduld. Als ik zeg, ‘Ga’, kunt gij er pas doorheen. Ga! sprak de bode engel Gods.

“Oké”, zei Benjamin snel, “Ja, het lukt!” riep Benjamin opgelucht. “Wow! Wat een geuren, een hele sterke bloemengeur, en bijna om de meter ruik ik weer een andere geur van bloemen, wow! En die kleuren, zo helder en mooi, en…”

Benjamin, gij zijt vaker in de hemel geweest en hier in Gods tuin.

Benjamin zei, “Ja, maar ik zeg dit zodat ik het kan doorgeven”.

Goed zo, Benjamin, gij gebruikt uw verstand.

Benjamin lachte, “Na zo’n dreun tegen de muur lijkt het wel of ik beter kan denken!”

Benjamin, waarom maakte God de dieren met de schepping?

Benjamin antwoordde, “Omdat God ook een dierenvriend is?”

Precies! sprak de bode engel Gods, meer dan een mens of u.

Kijk, hier gaan wij heen; dit is aan u geopenbaard, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Job 40, vers 10 tot en met 19  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Zie toch het nijlpaard, dat Ik heb gemaakt, evenals u. Het eet gras zoals het rund. Zie toch de kracht in zijn lendenen, de sterkte in zijn buikspieren! Hij spant zijn staart als een ceder, de spieren zijner dijen zijn samengestrengeld. Zijn beenderen zijn buizen van koper, zijn knoken gelijk staven van ijzer. Hij is de eerste van Gods werken, het schepsel, waaraan Hij zijn zwaard gaf; ja, de bergen leveren hem hun opbrengst, waar alle dieren des velds spelen. Onder de lotus legt hij zich neder, in de schuilplaats van riet en moeras. Lotusplanten beschutten hem met haar schaduw, de wilgen der beek omgeven hem. Zie, al is de stroom nog zo sterk, hij deinst niet terug; hij voelt zich gerust, al bruist een Jordaan tegen zijn muil. Durft men hem van voren vastgrijpen, een strik door zijn neus halen?

De bode engel Gods sprak verder, We zijn er bijna!

Benjamin zei, “Ik zie daar een dinosaurus, vele!, en zelfs een andere soort. O, wat een eng beest!” zei Benjamin. “Ze waren toch uitgestorven?”

Benjamin, zei de bode engel Gods, toen God besloot in den beginne meer ruimte te maken, haalde God vele dinosaurussen, van elke diersoort, met een ruk weg.

Zo zal het spoedig ook gaan.

“Help!” riep Benjamin, “dat beest komt naar mij toe!”

Benjamin, in dit dierenparadijs Gods eten ze elkaar echt niet op.

“Ik voel mij nu meer Fred Flinstones dan Profeet!” zei Benjamin.

Volg mij, sprak de bode engel Gods, en we gingen verder.

Openbaring 19, vers 6 en vers 7, en openbaring 19, vers 4  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Openbaring 19, vers 4  Hier staat geschreven: En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!

Kijk! zei de bode engel Gods, en hij liet mij dieren zien, die ik zou bestraffen in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Benjamin, ik breng u weer terug, de tijd is bijna op. Samen gingen we door de deur, en ik kwam zo weer terug op het kamertje.

Benjamin, met de ‘Rapture’ zullen velen ontdekken, dat de dieren ook weg zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com