DutchVideo 2020

Dien God met uw gehele hart en ziel en verstand!

Houd je maar vast aan Hem, ook wanneer je vernederd wordt, want God toets de mens in het vuur van vernedering.

Gepubliceerd op 10 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 9 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, heb eerbied voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Ja, u daar, heb ontzag voor Hem en wees trouw en zachtmoedig en speel geen spel op tegenover de mensen maar wees echt.

Galaten 1, vers 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

Voorwaar, vernedert u voor Abba, Vader.
Wees nederig en let op je woorden. Hij is Kadosh en heilig en vol goedheid. Voorwaar, als je echt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus wilt dienen, houd dan het rechte spoor, en wees standvastig, en houd je stevig aan hem uw Rabbouni en Heer vast en laat Hem nooit los. Dan word je aan je levenseinde beloond.

Voorwaar, wees krachtig en vooral standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en dien Hem met uw hart.
Houd het rechte spoor. Wees ook geduldig, ook wanneer je word vernederd, want goud wordt in het vuur getoetst in de oven van vernedering. Daarin test God de mens die Hij aanvaardt heeft. Geloof in Hem, dan zal Hij je helpen. Vertrouw op Hem, jij die ontzag hebt voor de Heer. Hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde want eeuwige vreugde is het loon dat Hij voor je klaar heeft staan. Zijn ontferming voor u, is zo groot als zijn majesteit.

Voorwaar, bewijs je Abba, Vader eer met wat je zegt en doet, en dan ontvang je zijn zegen. Amen!
Voorwaar, is het niet geweldig dat Hij tot u spreekt via zijn geliefde ware Profeet Benjamin Cousijnsen? Dank de Heer ervoor.

Voorwaar, dien God met uw gehele hart en ziel en verstand!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com