IndonesianVideo 2013

Di neraka, saya menjumpai Bintang Pop terkenal!

22 FEBRUARI 2013 BENJAMIN, NABI BENAR TERKASIH ALLAH YANG SEDERHANA, MENGALAMI DALAM ROH BERADA DI NERAKA, MALAIKAT UTUSAN TUHAN YANG MAHA KUASA ALLAH ABRAHAM, ISAK DAN YAKUB MENUNJUKKAN PADANYA BINTANG POP TERKENAL!

Silakan disebarluaskan dan tanpa diubah © BC