DutchVideo 2017

Deze woorden zijn getrouw en waarachtig!

Geloven is geen sprong in het duister, maar wel een sprong door te geloven in de boodschappen Gods, gegeven aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Gepubliceerd op 5 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

evangelical-endtime-machine-endtime-prophecy

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 januari 2017 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig en Waardig is Hij, JHWH, die Zijn Profeten, de Twee Getuigen, aankondigt.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden, “Profeet Benjamin, en Theresa”, om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar! 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Mattheüs 28, vers 17  En toen zij, “de elf discipelen”, Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de opgestane Christus”, zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden.

Voorwaar, alles draait om geloof!
En geloof je niet, dan is het zonde, en je mist Zijn doel voor jou en voor je leven.

Romeinen 14, vers 23  Maar wie twijfelt, wanneer hij “of zij” eet, is veroordeeld, omdat hij “of zij” het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde.

Zou het niet zo zijn, dat twijfel je op afstand wil houden van de waarheid?
Laat je niet voor de gek houden door de duisternis!

Lees voor uzelf: 2 Petrus 1, vers 16, en Johannes 1, vers 1 tot en met 4 , en Jakobus 1, vers 2 tot en met 8

Geloven is geen sprong in de duisternis,
maar wel een sprong, door te geloven in de boodschappen Gods, gegeven aan Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, zei Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet: Mijn volk gaat ten onder aan te weinig kennis? En daar wijst Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nu ook op, op de vele openbarende boodschappen, die 100% waar zijn!

Mattheüs 7, vers 1  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Voorwaar, maar doe uw werk in geloof, hoop en liefde.
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Het rijk der duisternis, van de gevallen engelen, is op de aarde!
En Profeet Benjamin Cousijnsen heeft veel over hen geopenbaard, en het is te begrijpen dat ze in opstand kwamen. Profeet Benjamin en Profetes Theresa, de Twee Getuigen, zullen nimmer, nimmer buigen of zich laten onderdrukken door de technologische gevallen engelen, en de leugens van de gevallen engelen, en staan samen meer dan ooit tevoren in de kracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En het doet hen niets, omdat ze beschermd en onaantastbaar zijn, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ naam!
De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com