DutchVideo 2012

Deze Maria is niet heilig, maar zeer duister!

21-10-2012  BOODSCHAP GODS: WAARSCHUWING VAN DE HERE GOD TEGEN MARIAVERERING. ZE IS NIET HEILIG, MAAR ZEER DUISTER. GIJ ZIJT EEN SATANAANBIDDER, SPRAK DE BODE ENGEL GODS IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS!

Published on Oct 21, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Lourdes - Mariaverering

Volledige weergave:

Hallo! Op 21 oktober 2012 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sirtisa. U daar, gij zult aan wat ik u namens de God van Izaäk, Jakob en Abraham gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de almachtige Here – ook uw enige God – onderhoudt, die ik u mag opleggen.

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Derek Ogilvie, dit telt ook voor u!

Deuteronomium 18, vers 12  Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.

Laat onder u geen dode of een waarzeggende geest zijn!

Ze kunnen zich voordoen als een engel des lichts, en geven u dat door, wat u graag wil horen. De gevallen engelen maken graag gebruik om u voor zich te winnen.

Zelfs de Mariaverschijningen is een engel van de duisternis.

Ze wil maar één ding: u van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aftrekken, en van de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Deze gevallen engel wordt reeds door velen aanbeden en door vele Katholieke kerken. Deze Maria trekt alle eer naar haar toe. Ze is niet heilig, maar zeer duister! Gij zijt een satanaanbidder!

Exodus 20, vers 3 en 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.

Dit betreft ook uw gesneden afgodsbeelden!

Kent gij de heilige geboden niet meer? En bent u zo diep gezonken naar de bodemloze put?

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

Ik heb u gewaarschuwd en aan u is de keus. Kies, wie gij dienen wilt, maar noem u geen Christen of heilige, als u zich wendt tot uw beelden.

Dit telt voor alle landen. Wend u ook niet tot de geesten!

Mattheüs 7, vers 23  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij… tot zover.

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Heeft Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet genoeg gedaan voor u?

Lees uw Bijbel! Hij verdient waarlijk de aanbidding, de dank en de lofprijs, en uw gebed. Bekeer u nu van uw verkeerde wegen. Overdenk dit.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com