DutchVideo 2023

Deze boodschap van God is aan hen, die een dier willen zijn

U heeft zich laten veranderen van mens naar dier. Luister aandachtig naar wat God tegen u zegt vandaag, in deze boodschap Gods, overgeleverd van Gods troon aan Gods eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die alles woord voor woord trouw opschrijft en doorgeeft, hetzij goed hetzij slecht nieuws.

Gepubliceerd op 17 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam boven alle namen; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Ik heb een boodschap voor u; zou u eventjes kunnen luisteren?

Voorwaar, wat is er met u gebeurd?
Wist u niet dat de duivel, de slang, het listigste van alle dieren des velds was? Voorwaar, en zei God niet; “Laat ons mensen maken naar ons beeld?”, voorwaar, maar u wilt geen mens zijn, maar een dier, en gaat tegen alle geboden Gods in, zoals het ook onder andere gebeurde in de tijden van Henoch en Noach. Voorwaar, u heeft zich laten veranderen van mens naar dier en bent helemaal getatoeëerd, en u hebt lichamelijke verminkingen aangebracht door middel van piercingen en insnijdingen en overige voorwerpen! En zo zijn er velen zoals u, die met een slangengezicht of als tijger of panter rondlopen en er zelfs hun tong op hebben laten aanpassen zoals bij u, zelfs uw eten!

Genesis 3, vers 8 Toen zij, “Adam en Eva”, het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens, “de man Adam”, en zijn vrouw, “Eva,” zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof.
En vers 9 tot en met 11 En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

Voorwaar, spits uw oren!
Laat dit een waarschuwing zijn voor iedereen dat wie zoiets doet, een beest is, en vervloekt, en tot slot in de hel geworpen zal worden!

Marcus 7, vers 20 tot en met 23 En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

En Openbaring 22, vers 15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

Ook wie zich met dieren vermengt om gemeenschap te hebben, is vervloekt, en komt in de hel terecht!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: