DutchVideo 2023

Denkt u aan Hem in de laatste dagen?

Als u achter de boodschappen Gods staat en goed bent met computer en media of video- bewerking of welk talent dan ook tot Zijn glorie en eer u wilt gebruiken, reageer dan als vrijwilliger voor de HEER, en doe alles in liefde voor Hem zonder te klagen, dan zal uw loon groot zijn in de hemel.

Gepubliceerd op 20 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 november kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van de Koning der koningen van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Gods geliefde, trouwe en ware Profeet, de HERE heeft met u gesproken en zegt u het volgende:
Voorwaar,

Genesis 3, vers 1 “Niet iedereen heeft dit in de gaten dat” de slang nu was het listigste van alle dieren des velds…tot zover. “Ook nu in de laatste dagen probeert hij, de listige slang, om Gods kinderen voordat Ik, de HERE terugkom, weg te trekken van Mij.”

Voorwaar, Gods liefhebbende Profeet en warrior engelenleider des Almachtige HEER, deel het volgende:

2 Samuël 22, vers 11 Hij, “Yeshua HaMashiach” reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind.
En Job 4, vers 6 Is dan niet uw godsvrucht, “uw taak,” uw toevlucht “en redding”, uw onberispelijke wandel, “liefde,” uw hoop “en behoudenis”?

Voorwaar,

Job 8, vers 10 Zullen zij “de boodschappen Gods” u niet onderrichten “en opbouwen”, zullen zij het u niet zeggen, en woorden “evenzo” uit hun hart “des heilige, geliefde Profeten uit hun hart deze boodschappen Gods overbrengen en” voortbrengen?

Voorwaar, kadosh, heilig is de HEER!
Mijn naam is Lovesadai, en werk in liefde dag en nacht voor de behoudenis van de mens in dankbaarheid naar God toe, en ben ook een bode engel Gods.

Job 9, vers 12 Wanneer Hij “Zijn kinderen” wegrukt, wie zal Hem, “JHWH” weerhouden? Wie zal tot Hem zeggen: “Ik ben Zijn kind! Waarom HEER, waarom, waarom heeft U mij achtergelaten?” Wat doet Gij?

Voorwaar, zo spreekt de HEER, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot u:

Job 34, vers 16 Indien gij verstandig zijt, luister hiernaar, “en” leen het oor aan het geluid Mijner woorden “en aan Mijn eindtijdprofeet.”

Voorwaar, de HEER spreekt verder tot u, engelenleider des hemels:

Psalm 34, vers 8 De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

Voorwaar, en nu spreekt de HEER tot u, die nu luistert:
Heb respect voor Mijn woorden en openbaringen.

Psalm 105, vers 15 Raakt mijn “uitgekozen en” gezalfden niet aan, “weest verstandig” en doet mijn profeten geen kwaad.
En Psalm 126, vers 5 Wie met tranen “in liefde aan de HEER” zaaien “zonder klagen,” zullen met gejuich maaien.
En Psalm 145, vers 10 en 19 Al uw werken zullen U loven, Here, uw gunstgenoten zullen U prijzen. Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.

Voorwaar, hoe kostbaar is het om u in te zetten voor de HEER!
Denkt u aan Hem in de laatste dagen? U bent zeer kostbaar! Voorwaar, als u achter de boodschappen Gods staat en goed bent met computer en media of video-bewerking of welk talent dan ook tot Zijn glorie en eer, wilt gebruiken, reageer dan als vrijwilliger voor de HEER, en doe alles in liefde voor Hem zonder te klagen, dan zal uw loon groot zijn in de hemel.

Tot slot,

Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten “of Mijn werken” te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om “samen met u” te vervullen.
En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, hoe groot is uw liefde voor Hem?
Is het niet alles waard om Hem te dienen? Laat uw profetenloon en inspanning niet wegroven door de listige slang, geef het niet aan de zwijnen! Wees listig in de HEER en vertrap de oude slang!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com