DutchVideo 2016

Denk niet in hokjes; aan de Auteur zijn alle rechten voorbehouden!

God zelf is de Auteur van de Bijbel en Hij alleen heeft alle rechten, zowel om Zijn woorden aan te passen als de God van al wat leeft!

Gepubliceerd op 16 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

think-outside-the-box2

Volledige weergave: 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 16 november 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, welkom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, prijs El Elohím, Yeshua HaMashiach, JHWH!
Elohay Kedem, God van het begin.
Hij is mijn Elohay Tehilati, God van mijn aanbidding, en Elohay Yishi, God van mijn redding.
Elohím Kedoshím, Heilige God!
Voorwaar, Elohay Mishpat, God van rechtvaardigheid is Hij.
Elohím Chaiyim, De Levende God.
El Elyon, De Allerhoogste God!
Immanuel, God is met ons. Hij is Kadosh, Heilig en Machtig!

Voorwaar, in vele boeken staat een naam van een auteur en de uitgever.
En het boek begint vaak met een voorwoord. De auteur, de schrijver zelf, beslist of hij zijn boek gaat uitgeven, en of er een vervolg op komt, en heeft zelfs het recht om het boek aan te passen. Voorwaar, de Schrijver en Auteur van de Bijbel is God zelf, van vóór de schepping, en na Openbaring 22.

Lees voor: Openbaring 22, vers 18 tot en met 21  Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Voorwaar, niemand mag dus iets toevoegen, of iets van de Bijbel afnemen, of wat dan ook, omdat God de grote Schrijver is, de Auteur en Uitgever!
En Hij alleen heeft alle rechten, zowel om Zijn woorden aan te passen als de grote God van al wat leeft. Voorwaar, denk niet in hokjes, en als Hij tot u spreekt, wat u niet kunt vinden in uw Bijbel! En draai niet door, als Hij hetgene wat u niet kunt vinden in uw Bijbel, tot u spreekt. Maar heb ontzag voor de Heer. Voorwaar, en zo is het ook met Zijn boodschappen, doorgegeven aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de Uitgever en meer dan dat! Aanvaard Zijn woorden, al gaat het uw verstand te boven. Hij is in macht en kracht en wijsheid hoger, en Zijn wegen zijn hoger!

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Sirach 51, vers 23  Kom naar mij toe, onwetenden, en vestig je in mijn leerhuis.
En vers 27  Zie met eigen ogen dat ik mij maar weinig hoefde in te spannen en voor mijzelf veel rust gevonden heb.
En Sirach 40, vers 12  Elk geschenk dat voortkomt uit onrechtvaardigheid vergaat, maar trouw houdt eeuwig stand.
En Sirach 42, vers 2  Schaam je niet voor de wet van de Allerhoogste en zijn verbond, en voor een rechtvaardig vonnis, ook al spreekt het een goddeloze vrij.

Voorwaar, Hij is de Almachtige!

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ik ga nu, geliefden des Heren, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com