DutchVideo 2015

Denk maar zo: De Here heeft mij geholpen!

Boodschap Gods: God heeft jou gemaakt naar Zijn evenbeeld! God is tevreden met alles wat Hij maakte, en zei dat het zeer goed was. Dit betekent dat Hij jou ook zeer goed vindt en tevreden is met jou!

Gepubliceerd op 3 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

bullying

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2015 in de namiddag bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de lieflijke naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Vrodia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij denkt dit van uzelf: 

Psalm 102, vers 7 en 8  Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn, ik ben als een steenuil te midden der puinhopen; ik ben slapeloos, ik gelijk op een eenzame vogel op het dak.

Voorwaar, al wordt gij gepest op school, denk maar zo: 

Psalm 118, vers 13  Gij hadt mij wel duchtig gestoten, tot vallens toe, maar de Here heeft mij geholpen.

Voorwaar, 

Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.

Voorwaar, men wil jou laten geloven dat het geen zin heeft om te leven!

Sirach 32, vers 21 tot en met 24  Waag je niet op een onbekende weg, wees voorzichtig op je paden. Heb vertrouwen in jezelf bij alles wat je doet, ook daarmee houd je je aan de geboden. Wie op de wet vertrouwt neemt de geboden in acht, wie op de Heer vertrouwt wordt niet geschaad.
Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te boven.
En vers 13  Zoals klei in de hand van de pottenbakker, die ervan maakt wat hij wil, zo zijn mensen in de hand van hun maker, die hen maakt zoals hij wil.

Voorwaar,

Psalm 14, vers 1  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Tot zover.

Voorwaar, kijk eens in de spiegel.

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld. Tot zover.

Voorwaar, Gods evenbeeld!
Is God ontevreden over zichzelf?
Nee. Hij is tevreden met alles wat Hij maakte, en zei dat het zeer goed was! Kijk maar eens in jouw Bijbel in Genesis 1 en 2. Voorwaar, dit betekent, dat Hij jou ook zeer goed vindt en tevreden is met jou. En God weet het wel beter dan al die pestkoppen!

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com