DutchSalvation PrayerVideo 2020

Deel dit gebed met anderen tot zegen!

Een kort gebed met dankbaarheid en verklaring van overwinning in de Naam van de Heer.

Gepubliceerd op 17 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 15 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zeg me na,
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u bent wonderbaar, mijn almachtige Koning van hart en ziel en verstand. U bent mijn Rots en Beschermer en schild. O, Abba, Vader, ik aanbid u en ik geef mij over aan u.
Waardig, waardig, waardig is het Lam van God. Ik vertrouw op u, mijn verlosser en schild. Ik ben niet zwak maar sterk! Dank u voor uw vrede en vergeving van al mijn zonden en dat u bij mij bent en sterkt en mij leidt met uw kracht. Ik ga voorwaarts als een strijder, die in u ten dienst gewijd is en met vol vertrouwen op de overwinning van u mag strijden! Halleluja! Ik wil u prijzen en loven en aanbidden en hef mijn handen omhoog en maak u groot! Dank u voor uw aanraking en liefde Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Baruch Haba B’shem Adonai, gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer. Halleluja!”

Voorwaar, alle boodschappen die gebracht worden naar Profeet Benjamin Cousijnsen om te delen of het nu goednieuws is of slechtnieuws, komen van de troon van God.
En ze zijn stuk voor stuk kostbare parels en belangrijk voor u, even zo deze boodschap! Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar luister ook naar de radio, waar u ook kunt genieten van zowel de boodschappen als prachtige gezegende muziek.
Deel het met anderen tot zegen! Wees gezegend in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com