DutchVideo 2023

Deel deze boodschap, positief!

Aan de vrucht herkent men wie uit de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is, en wie dat niet is!

Gepubliceerd op 9 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, luister aandachtig en onderzoek uzelf ééns of u wel uit God zijt!
Voorwaar, het is beter dat u het nu doet als een wijs persoon, of dat u dan later als een dwaas in de hel geworpen zult worden, vanwege dat u zichzelf niet onderzocht had! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, overdenk dit, en zie het volgende geestelijk;
Iemand die twijfelt of men zwanger is, neemt vaak een zwangerschapstest om zo erachter te komen of men zwanger is. Doordat men zichzelf kan testen, kan men erachter komen of het positief of negatief is. Voorwaar, doe de geestelijke zwangerschapstest en zie of u zwanger bent met het goede, of met het kwade. Laten we deze test ééns doen en overdenken wat van God komt!

Galaten 5, vers 13 en 14 lees vanaf: Maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. “Zeg maar; een positieve zwangerschapstest uitslag.”
En vers 17 “Voorwaar,” want het begeren van het vlees, “het kwaad” gaat in tegen de “Heilige” Geest en dat van de “Heilige” Geest “botst op” tegen het vlees, “het roddelen, haat, en het kwaad doen, en de overige begeerten; dit is de negatieve zwangerschapstest uitslag” – want deze, “het licht en duisternis gaan niet samen en” staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. “Daarom ik zeg u; wandelt in de Heilige Geest en zegt: dit is een positieve zwangerschapstest uitslag!”

Voorwaar, en wat is uw geestelijke testuitslag, denkt u?
Wees ééns heel eerlijk. Is het negatief vanwege uw verbittering, onder andere?

Galaten 5, vers 18 Indien gij “wel uit God zijt en niet uit satan en” u echter door de “Heilige” Geest laat leiden “om de positieve dingen te doen, het goede en niet het kwade”, dan zijt gij niet onder de wet.

Voorwaar, en welke weeën zijn er reeds begonnen?

Galaten 5, vers 22 tot en met 25 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Voorwaar,

1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Zeg, zwangerschapstest uitslag positief!
Of ziet u het anders? Als u uit God zijt, dan houdt u zich ook aan Zijn boodschap Gods tot u gesproken! Wanneer u een test doet, en u zegt; uitslag positief, terwijl uw uitslag negatief is, dan liegt u tegen de Heilige Geest!

Voorwaar, bekeert u, en kijk niet naar anderen maar weest uzelf een voorbeeld naar Gods wet en wil!

1 Korintiërs 14, vers 33 en 40 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.

Voorwaar, laat de Heilige Geest niet van u wegvluchten, vanwege uw wandel en ongehoorzaamheid.
Laat de satan geen voordeel op u behalen en wedersta hem of uw uitslag zal negatief zijn voor God! Voorwaar, een negatieve zwangerschapstest uitslag; alle negativiteit en alle zonde, komen in de hel terecht!

Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Deel deze boodschap, positief!
Aan de vrucht herkent men wie uit de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is en niet!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com