DutchVideo 2014

Deel 2 Hoe zit het nu in elkaar met die goede geesten?

DEEL 2*  WIE ZIJN DIE GOEDE GEESTEN? DE BODE ENGEL GODS KOMT TERUG OP DEEL 1, MET NAME OM DUIDELIJKHEID TE GEVEN OVER WELKE GEESTEN ER BEDOELD WERDEN. OOK ONTHULLINGEN WORDEN GEDAAN OVER VLESELIJKE EN GEESTELIJKE GEESTEN.

Gepubliceerd op 12 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

goede en boze geesten

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 februari 2014, ’s avonds, bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, welkom bij deel 2

Wederom spreek ik, Elisama, tot u. Voorwaar, ik zei dus ook, dat er ontelbare goede en boze geesten zijn in het heelal. Maar hoe zit dit nu dan in elkaar met die goede geesten?

Nu, luister! Met de opstanding zei Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, het volgende:

Johannes 20, vers 17  Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, kan zowel als geest verschijnen als vleselijk.

Johannes 20, vers 27  Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.

En vers 29 en 30  Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, die goede geesten, waar ik van spreek in het heelal, zijn de engelen Gods, die evenzo onzichtbaar kunnen zijn als geest, alsook vleselijk.

Voorwaar, zelfs in de hemelse gewesten wordt er gestreden, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voor uw zielebehoud!

2 Korinthiërs 10, vers 3 en 4  Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.

Voorwaar, ook gij moet strijden nu! 

Lukas 1, vers 52  Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com