DutchVideo 2016

De zwakte is geld!

Sommigen zijn nog erger dan Judas Iskariot. Men is egoïstisch en zo mist men de heerlijkheid Gods en de zegeningen!

Gepubliceerd op 5 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

weakness is money

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op dinsdag 5 juli 2016 bracht Gods bode engel deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Maschepela en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, men vergeet dat de superieure schepselen in een veel hoger ontwikkelingsstadium verkeren dan de mens.
De technologische gevallen engelen spelen een spel, en willen dat u verloren gaat en vooral ontrouw bent tegenover de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

De zwakte is geld!
En velen bestelen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Sommigen zijn nog erger dan Judas Iskariot. Men is egoistisch en men mist zo de heerlijkheid Gods en de zegeningen! En als ze ziek zijn, klagen ze. Voorwaar, en wat gij ook gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan.

Mattheüs 25, vers 32 tot en met 34  En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.
En vers 45 en 46  Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Voorwaar, wees kadosh, heilig en onbevlekt en trouw!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com