DutchVideo 2019

De zegen des Heren daalt op u neer

Zie, de vensters des Hemels worden geopend! Zie, hoor, uw Geliefde, Abba, Vader, staat daar kijkend door de geopende vensters, Zijn ogen gericht op u, Zijn geliefde, kostbare parel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 28 maart 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, zie, de vensters des Hemels worden geopend!
Zie, hoor, uw geliefde Abba, Vader, staat daar, kijkend door de geopende vensters. Voorwaar, Zijn ogen richten zich op u, op Zijn geliefde, kostbare parel! Voorwaar, indien gij het niet weet, uw hart legt Hij als een zegel op Zijn hart. Voorwaar,

Psalm 5, vers 12 en 13  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
Psalm 7, vers 11  Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost.
Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.
Vers 4 en 5  Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.
En vers 8  Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.
Psalm 27, vers 14  Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.
Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Psalm 31, vers 4  Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.
En vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
Psalm 34, vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
En vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.

Voorwaar, zeg: “Halleluja!”
Mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Voorwaar, groot is de Here!
Zijn Naam is hoger dan iedere andere naam. Zijn Naam is Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Hij is uw Abba, Vader, de Koning der koningen, uw wonderbare Raadsman en Vredevorst, uw Almachtige en enige almachtige God!

Voorwaar, de zegen des Heren daalt op u neer.
Hef uw handen op en dank Hem, en wees verheugd en blij! En prijs Hem, die alle lof en glorie en eer toekomt. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com