DutchVideo 2023

De wijze in eigen ogen zal beschaamd, verslagen en verstrikt worden!

Een hooggeplaatste, een rechter en een machthebber worden geëerd, maar geen van hen is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer.

Gepubliceerd op 5 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Hamiel, en ben een bode engel Gods.

Wereldwijd is men verbaast over de snelle, ernstige geweldstoename!
Als men naar de boodschap gaat luisteren getiteld, ‘De doem komt over u, inwoners des lands!’, dan zal het u duidelijk worden dat het profetisch voorzegd was, en dat het het zich reeds vervuld heeft!

Voorwaar,

Sirach 10, vers 6, 8, 12, 13, 20 en 21 Hoe groot ook het onrecht dat u is gedaan, koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen hand. Door onrecht, gewelddadigheid en hebzucht veroveren de volken elkaars heerschappij. Niemand is wettelozer dan een geldwolf, die biedt zelfs zijn eigen geest te koop aan. Hoogmoed begint wanneer de mens de Heer verlaat, zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij gemaakt is. Hoogmoed begint met zonde, wie zich daarin verliest loopt over van gruwelijkheden. Dan maakt de Heer zijn ellende buitensporig groot, richt hij hem geheel en al te gronde. Mensen eren hun leiders, maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft. Aanvaarding door de Heer begint met ontzag voor de Heer, halsstarrigheid en hoogmoed zijn het begin van verwerping.

Hier hoort ook het kwaadspreken over uw naasten bij!

En vers 24 en 29 Een hooggeplaatste, een rechter en een machthebber worden geëerd, maar geen van hen is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer. Als iemand zondigt tegen zichzelf, wie zal hem dan recht verschaffen? Als iemand zijn eigen leven veracht, wie zal hem dan eren?

Dit heeft ook betrekking op de regeringsleiders.

Jeremia 8, vers 9 Te schande worden de wijzen “in hun eigen ogen”, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?

Voorwaar,

Jeremia 30, vers 23 en 24 Zie, een stormwind des Heren, gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende toorn des Heren zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien.

Voorwaar, dit zijn de laatste dagen; u moet nu wakker worden!

Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.

Voorwaar, weest u klaar voor de Opname!

Ezechiël 36, vers 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land.
En Ezechiël 37, vers 27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En Mattheüs 24, vers 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Voorwaar, wereldwijd richten vele regeringsleiders zich op wapens en raketten, en bereiden zich voor op een wereldoorlog, en steunen sommige landen, terwijl hun eigen land in een staat van armoede verkeert, doordat zowel het eten en alles bijna onbetaalbaar geworden is, maar daar kijkt men helaas niet naar!

Lucas 21, vers 17 tot en met 19 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.
En vers 26, 27, 31 en 32 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt.

En Openbaring 22, vers 17, 20 en 21 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, in de hemel zijn geen verkiezingen, omdat Jezus meer dan een overwinnaar is voor eeuwig, die het meer dan wie dan ook verdient om op de troon te zitten! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com