DutchVideo 2012

De werkers van de laatste dagen in beeld!

13-12-2012  BOODSCHAP EN OPDRACHT VAN DE HERE GOD: VANAF VANDAAG KOMEN ELKE DONDERDAG ALLE WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, 1 KEER IN BEELD, OOK BENJAMIN COUSIJNSEN.

Gepubliceerd op 13 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

in beeld

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 december 2012 in de ochtend bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, geliefden en gij die luistert, mijn naam is Siloam en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, elke donderdag ziet gij één keer een werker van de laatste dagen in beeld, en de Profeet van de laatste dagen, Benjamin, en zijn vrouw.

Ik zeg u, die luistert, Geef dit door en red zielen!

Het zal heel speciaal zijn en ook anders.

Voorwaar, God heeft de mens boven de engelen gesteld, daarom mogen ze in beeld.

God vindt de mens bijzonder en ook u, die luistert!

Romeinen 8, vers 1 en 2  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach wordt ook Jezus Christus genoemd; Hij heeft deze geliefden vrijgemaakt van het verleden.

En ook u, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebt aangenomen: de Geest des Levens heeft u vrijgemaakt, en gij zijt behouden. Het maakt niet uit voor de Here hoe gij eruit ziet. Hij kijkt naar uw hart en wandel.

Romeinen 8, vers 16  Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Romeinen 8, vers 26 en 27  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

Romeinen 8, vers 28  Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Ik ga nu, en luister ook naar de andere boodschappen van de eenvoudige Profeet Gods, Benjamin Cousijnsen. 

Lees dit voor uzelf in uw Bijbel, en overdenk dit: Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 17

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com