DutchVideo 2023

De weerspannigen zullen gebeten worden!

Dit is profetisch! Onderhoud uw relatie met God of u zult worden gebeten!

Gepubliceerd op 16 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merariam, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, overdenk deze boodschap!

Numeri 20, vers 3 tot en met 5 En het volk twistte...tot zover. En lees verder vanaf: En “men” zeide: Waren wij maar gestorven, toen onze broeders voor het aangezicht des Heren stierven! Waarom hebt gij de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, zodat wij en ons vee daar moeten sterven? Waarom hebt gij ons uit Egypte doen optrekken, om ons in dit barre oord te brengen, waar geen koren, vijgeboom, wijnstok en granaatappel groeien en waar geen water is om te drinken.

Voorwaar, het volk bleef maar klagen en klagen, en men gaf de kadosh, heilige God voor alles de schuld.

Numeri 21, vers 5 En het “eigenwijze” volk sprak “spottend en onrespectvol” tegen God…tot zover. En lees verder vanaf: Waarom hebt gij ons uit “ons land,” Egypte (weg)gevoerd om te sterven in de woestijn? “Is dit de God van Abraham, Izaäk, en Jacob?” Want er is geen brood en geen water en “wat er nog over is” van deze flauwe spijs walgen wij.

Voorwaar, het volk was weerspannig en ongehoorzaam aan de kadosh, heilige God.

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.
En Numeri 21, vers 6 Toen zond de Here vurige slangen onder het volk; die beten het volk “dat niet op de Here vertrouwde in moeilijke tijden”, zodat er velen “stierven”…tot zover.

Voorwaar, bekeer u!

Deuteronomium 6, vers 13 tot en met 17 De Here, uw “Levende” God, zult gij vrezen, Hem zult gij “vertrouwen en” dienen en bij zijn “kadosh, heilige” Naam “beslist niet” zweren. Gij zult geen andere goden achternalopen, van de goden der volken rondom u, want de Here, uw God, is een naijverig God in uw midden; opdat de toorn van de Here, uw God, niet tegen u ontbrande en Hij u van de aardbodem verdelge. Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt. Gij zult nauwgezet de geboden van de Here, uw God, onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen, die Hij u opgelegd heeft.
En vers 24 en 25 De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is. En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de Here, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.
En Deuteronomium 7, vers 10 Maar aan ieder persoonlijk van hen die Hem haten, oefent Hij vergelding door hem te gronde te richten; Hij stelt het niet uit voor wie Hem haat, aan hem persoonlijk vergeldt Hij het.

Voorwaar, onderhoud uw relatie met God of u zult worden gebeten!
Deze boodschap is profetisch!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com