DutchVideo 2013

De ware reden achter wereldwijde totale controlebeleid!

OPENBARING GODS: DE WARE REDEN VAN DE TOTALE WERELDWIJDE CONTROLE IS, DAT DE ANTICHRIST HIERDOOR WEET WAAR DE CHRISTENEN, DIE ‘HATERS’ GENOEMD WORDEN EN EXTREMISTEN, TE VINDEN ZIJN. DENK OOK AAN DE FEMA KAMPEN!

Gepubliceerd op 11 juli 2013 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (incl. new audio, and new messages from the Lord will come soon again!)

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 11 juli 2013 bracht de engel des Heren de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Deze profetische onthullingen en vervullingen Gods zijn allemaal trouw en waarachtig. Alles, wat de Here God doorgeeft aan Benjamin Cousijnsen, wordt woord voor woord, in het bijzijn van de engelen Gods, doorgegeven aan Zijn Profeet. U mag weten, ook al weet u misschien al heel veel, of misschien helemaal niets over de eindtijd, of over de dingen die God nu openbaart, dat alles waar is. En ik raad u ook aan, of u bekend bent met Gods woord of niet, om deze woorden in deze tijd serieus te nemen, en om God te zoeken. Want dit zijn waarlijk de laatste dagen! En ik bid ook voor u, dat u de waarheid mag verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Ik begin nu met de boodschap.

Shalom! Ik begroet u in de machtige Naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Reliasa, en ben de bode engel Gods.

Voorwaar, ook uw gegevens bevinden zich in de VS.

Op grote schaal wordt men via internet communicatie gecontroleerd, totaal!, onder andere via Facebook, YouTube, Hyves, Skype, Yahoo, Google…, zelfs uw computer inloggegevens weet men, en welke sites u zag, en welke e-mails u verstuurd heeft.

Voorwaar, de antichrist Obama leest zelfs uw post via e-mail, en ook uw telefoongesprekken worden opgenomen en afgeluisterd door de VS! En via uw paspoort, telefoon en televisie en via uw chipkaart wordt u gecontroleerd, als u inlogt en uitlogt, als u op reis gaat…

Veel Amerikanen zijn reeds gechipt, zelfs onder dwang!

Lees voor: Openbaring 13, vers 7, en Openbaring 13, vers 16 tot en met 18

Openbaring 13, vers 7  Hier staat geschreven: En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  Hier staat geschreven: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De bode engel Gods sprak verder,

Niet alleen de VS controleert op grote schaal, maar ook Rusland bespioneert Nederland en Frankrijk.

Men controleert de mens, zelfs met satellieten!

Voorwaar, Obama zegt uw wel, dat dit een goed wapen is om u te beschermen.

Er wordt veel gebruikgemaakt van de technologische kennis van de gevallen engelen! Het geld zal verdwijnen, en Obama verheugt zich erop, dat men zo totaal gaat kiezen voor de chip onder uw huid. Alweer een ziel voor de hel!

Voorwaar, de aanslagen op banken zullen ertoe leiden, dat men kiest voor 666, het getal van het beest, en de totale controle!

De ware reden is, dat de antichrist weet waar de Christenen, die ‘haters’ genoemd worden en ‘extremisten’, te vinden zijn! Denk ook aan de FEMA kampen.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, gij wordt ook gecontroleerd, maar dan in uw hart.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com