DutchVideo 2012

De ware liefde is uit God!

Alleen ware liefde maakt gelukkig: In een korte boodschap geeft de bode engel Gods de waarden en normen door, die God hanteert voor een gezegende relatie tussen man & vrouw!

Gepubliceerd op 24 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

gezegend huwelijk

Volledige weergave: 

Shalom allemaal! Mijn naam is Benjamin. Op 22 juni 2012 kreeg ik de volgende boodschap door van de engel Gods. De engel Gods begon met, Shalom, Benjamin!

De bron van ware liefde is God, en de ware liefde is de afspiegeling van God zelf.

Alleen de liefde maakt gelukkig.

Romeinen 8, vers 35  Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus?… Tot zover, sprak de engel Gods.

Benjamin, maar ook u daar, ik spreek tot u, Ieder die iets van deze boodschap zal toevoegen of af zal nemen van deze profetie, en het ontkracht, zal gestraft worden.

Dit betekent: voor alle profetieën, die ik gesproken heb via mijn Profeet, Benjamin Cousijnsen, omdat alles rechtstreeks van God komt!

1 Corinthiërs 7, vers 27  Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding. Tot zover.

De ware liefde kom je steeds minder tegen.

De ware liefde is uit God.

Een gezond huwelijk heeft men, als men Jezus Christus heeft aangenomen als de Zoon van God. Jezus zei: Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Mattheüs 19, vers 6  Luister goed! Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

Ook zijn er genoeg partners, die een hele andere kijk hebben; ze vertrouwen hun relatie niet met hun partner, en vooral niet voor het leven.

Twijfel en onzekerheid; dit komt heel vaak voor! Daarom kiest men voor samenwonen, voordat men aan elkaar hecht en trouwt. Velen kiezen gewoon voor vrienden zijn, dan heeft men meer inkomsten, toch? sprak de engel Gods.

Wat verstaat u als goede vrienden?

Gemeenschap hebben buiten het huwelijk is zonde; dit geldt ook voor een christen!

1 Corinthiërs 11, vers 11  En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw.

Ik zeg u, Houd de liefde Gods in ere.

Toen sprak de engel Gods verder, Ik zeg u, Hebt u een Bijbel? En als u er geen een hebt, weet u dan, dat u dan heel veel mist? De engel Gods zei ook, Dan kunt u deze Bijbelteksten, die ik u nu geef, lezen, want het zal u juist de ogen openen.

Ik zeg u de volgende teksten:

Efeziërs 4, vers 20, Romeinen 7, vers 2, Handelingen 4, vers 19 en lees ook vers 4 van Handelingen 4. Toen sprak de engel Gods verder, Marcus 10, vers 8 tot 12, Mattheüs 5, vers 31 tot 34.

En als u de Bijbelteksten niet kunt vinden, dan kunt u hulp vragen, want Gods woord heeft vele, vele huwelijken gered! Mattheüs 5, vers 27 tot 29.

Ook zeg ik u, om het te noteren en na te lezen: Exodus 20, vers 17, 1 Johannes 4, vers 16, 1 Corinthiërs 13, vers 13, en Efeziërs 3, vers 19.

Ik zeg u, Wilt u een gezegend huwelijk?

Onderzoek dan de dingen Gods en word niet gelijk aan deze wereld, maar onderzoek ook Gods woord en lees de Bijbel.

Ook zeg ik u, Licht en donker gaat ook niet samen! Maar als u een gezond huwelijk wilt, zult u wel samen tot Jezus Christus moeten gaan. Want alles buiten Gods woord om is zonde. Een gezond huwelijk is samen in Jezus Christus wandelen, en samen te genieten en op één lijn zijn. Zonder Jezus Christus in uw leven, en zonder Hem aan te nemen in uw hart, brengt vaak verdriet voort. Daarom, Kom tot Jezus Christus en zoek Hem, en onderzoek Gods woord. Zoek de dingen Gods, want Hij wil aan u, die luistert, zoveel meer vertellen!

De volgende stap, zei de engel Gods, zet u, 1 Johannes 3, vers 16 

Ware liefde is Jezus Christus toelaten in uw leven.

Heb God lief boven al.

Shalom en Gods zegen!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com