DutchVideo 2023

De waarheid is bij velen vergaan, zelfs bij de Joden

Ook nu gij tot hen al deze profetische woorden spreekt, horen zij niet naar u, wat Ik de Here JHWH zeg en nu gij tot hen roept, antwoorden zij u niet; en al stond Ik ook zelf, de Heer voor hun ogen, dan nog zouden zij niet luisteren!

Gepubliceerd op 5 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:

Jeremia 7, vers 19 Ben Ik het “niet”, die zij “verwerpen en” krenken?, luidt het woord des Heren. Doen zij het zichzelf niet, “aan wat hen overkomen gaat” tot beschaming van hun aangezicht?
En vers 21 Zo zegt de Here der heerscharen, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus,” de “Levende” God van Israël: “Bekeer u!”…tot zover.
En vers 23 en 24 “Heb uw naaste lief!” Maar dit gebod heb Ik “u en” hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God “zijn” en zult gij Mij tot een “kadosh, heilig” volk zijn, en wandelt op de ganse “smalle” weg die Ik u gebied, opdat het u welga. Doch “velen zijn eigenwijze Joden geworden,” zij hoorden niet, noch neigden hun “verwende” oor, maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts, “en een ezel luistert vaak beter dan zij!”
En vers 27 Ook nu gij tot hen al deze “profetische” woorden spreekt, horen zij niet naar u, “wat Ik de Here JHWH zeg” en nu gij tot hen roept, antwoorden zij u niet; “en al stond Ik ook zelf, de Heer voor hun ogen, dan nog zouden zij niet luisteren!”
En vers 28 Zeg dus van hen “via deze boodschap”: Dit is het “eigenwijze, koppige” volk dat niet hoort naar de stem van de Here, zijn God, en dat geen tuchtiging aanneemt. “Wat zijn er toch veel ontspoorde, dove, hoogmoedige Joden!” De oprechtheid is “bij velen” verdwenen en teloorgegaan “zelfs” uit hun mond.

Voorwaar, mijn naam is Mariach, en ben een uitgezonden bode engel Gods.
Voorwaar,

Jeremia 8, vers 8 en 9 Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der schrijvers die vervaardigd! Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?
En vers 13 Ik wil hun oogst inzamelen, luidt het woord des Heren; er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgeboom, ja, het loof verwelkt; en hetgeen Ik hun had gegeven, dat ontgaat hun.
En vers 15 Hoop op vrede, maar er is niets goeds; op een tijd van genezing, maar zie, verschrikking!

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 14, 20 en 21 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, bedenk dit; niet elke Jood maakt de Opname mee!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com