DutchVideo 2014

De VS krijgen spoedig een zware klap te verdragen!

PROFETISCHE, MEDEDELENDE BOODSCHAP GODS: *WAAR OBAMA OP UIT IS* *WERELDWIJDE BELOFTES OP EEN BETERE WERELD!* *HET CHRISTENSPEL VAN HET KONINKLIJK HUIS EN VELE REGERINGSLEIDERS!* *ILLUMINATI EN DE ANTICHRIST!*

Gepubliceerd op 12 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Willem Alexander and Maxima and Obama

Volledige weergave:

Hallo! Op 10 september 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel van God,  de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in Zijn naam, in de naam van Jezus Christus, woord voor woord een boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Dit is een waarschuwende, informerende en profetische boodschap van de almachtige God.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Camari en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de antichrist Obama probeert wereldwijd, zowel organisaties als regeringsleiders, te laten zien, dat hij alles wereldwijd onder controle heeft!

Zo sprak hij, de antichrist, ook deze woorden:

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben… tot zover.

Voorwaar, ik heet Camari en openbaar u, dat de Verenigde Staten van Amerika spoedig een zware klap te verdragen zullen hebben.

En men zal wederom jammeren en huilen om de vele doden. Voorwaar,

Openbaring 13, vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Voorwaar, de antichrist is er op uit, dat men hem vraagt om de grote wereldleider te zijn!

Voorwaar, door zijn optreden tegen IS wil Obama laten zien, wat hij aankan. Voorwaar, ook wordt wereldwijd de wereld wijsgemaakt, dat het allemaal beter wordt. Kijk eens naar de bejaarden, die vanwege de kosten, de bezuinigingen!, thuis zitten, en ook naar de vele gehandicapten, die thuis zitten en niet meer naar een dagactiviteit kunnen, vanwege de bezuinigingen! Voorwaar, en ook het koningspaar moet onder dwang en noodgedwongen spoedig een kerkdienst bijwonen, om het volk te laten zien dat ze Christen zijn. Het koningshuis en vele regeringsleiders echter horen bij zowel de Illuminati alswel de antichrist.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com