DutchVideo 2020

De vreugde des Heren is uw kracht en zegen!

Of u nu een vrouw of man bent, hoe ziet uw komende dag eruit? Wees nederig, en verheug u in uw hart en wandel in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in alles!

Gepubliceerd op 18 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 mei 2020 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar,

Spreuken 29, vers 26  Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn “of haar” recht.

Tja, of het nu om hem of haar gaat, velen moeten zichzelf eens goed onderzoeken, ook u!

Spreuken 29, vers 18  Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem “en haar” die de wet bewaart.
En vers 22  Een opvliegend man verwekt twist en de driftkop begaat vele misdaden.

Oei! Dus kijk uit dat u geen driftkop bent.

En Spreuken 29, vers 23  Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

Wow! Hoogmoed komt altijd voor de val.
En wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Niet zo slim, hè? En als u nederig bent van geest, en niet hoogmoedig, onder andere, zult u zeker eer ontvangen van God!

Spreuken 31, vers 10 tot en met 12  Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.

Een degelijke huisvrouw kan ook een man zijn…
Wie zal hem vinden? Zijn waarde gaat evenzo koralen ver te boven, hoor. Het gaat om de geest en houding. Hoe is uw komende dag? Of u nu een vrouw of man bent,

Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar, “maar ook zijn” gewaad, de komende dag lacht zij “of hij” toe.
En vers 29 tot en met 31  Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle! Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten!

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!
Verheug u in de Here, en gebruik wijsheid en Gods kennis, en doe alles tot Zijn glorie en eer. De vreugde des Heren is uw kracht en zegen!

Prediker 9, vers 8  Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd.
En vers 13 tot en met 18  Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en het maakte grote indruk op mij: er was een kleine stad met weinig inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op; en in die stad bevond zich een arme, wijze man, die haar had kunnen redden door zijn wijsheid; doch geen mens dacht aan die arme man. Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert men niet. Woorden van wijzen, in rust aangehoord, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds.

Wees nederig, en verheug u in uw hart en wandel in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in alles!
Wees een parel in Gods hand.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com