DutchVideo 2015

De vreugde des Heren is een getuigenis

Boodschap Gods: Het is natuurlijk geen gebod van: Wees vrolijk en lach. Maar er wordt bedoeld: meer lachen in wat u doet. De vreugde des Heren is een getuigenis voor de mensen om u heen!

Gepubliceerd op 3 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the joy of the Lord2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 3 december 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Saya menyambut Anda!
Ik plaag u, Profeet Gods. Op 2 december bracht de bode engel Gods u een boodschap in het Indonesisch, een taal die je niet zomaar begrijpt. Daar heb je meer voor nodig om het te begrijpen, en vooral om het foutloos over te schrijven, hetgene wat er gesproken wordt.

Ik herhaal: de vreugde is mijn kracht!
Be happy! Voorwaar,

Genesis 11, vers 6 tot en met 9  En de Here zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

Het is te begrijpen dat dit volk niet blij was…
vanwege het niet meer goed kunnen communiceren met iedereen, waar ze eerst zo goed mee hadden kunnen praten! Voorwaar, nu begrijpt u deze boodschap, waarin wordt gezegd: de vreugde des Heren is mijn kracht! Ik wil benadrukken, dat er vreugde is, wat u ook doet. Maar er wordt bedoeld meer: lachen in wat u doet. Laat ook anderen lachen, of zien dat u gelukkig bent in de Heer.

Na de kerkdienst komt een kind, na de preek, naar de pastoor toe, en zegt:
“Ik vind dat u mooi gesproken hebt!”
De pastoor zegt: “Dank u!”
Maar het kind zei: “Maar ik dacht wel dat dit uw laatste boodschap was, want zo keek u!”
“Dankjewel, lief kind, ga maar snel naar je moeder”, zei de pastoor.

Voorwaar, de vreugde des Heren is een getuigenis voor de mensen om u heen!
De bode engel Gods sprak verder: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com