DutchVideo 2017

De volle waarheid geopenbaard over vrijdag de 13de

Voorwaar, het is vrijdag de 13de! De gevallen engelen vinden het uiteraard prachtig, dat men op vrijdag de 13de vreest, omdat men dan ook vreest voor deze dag! Hier zit meer achter.

Gepubliceerd op 13 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

friday-13th

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op vrijdag de 13de januari 2017 bracht Gods bode engel deze onthullende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, het is vrijdag de 13de!
Sommigen zullen meteen al niet meer naar deze onthullende boodschap durven luisteren, vanwege de dag en datum. Voorwaar, velen geloven namelijk dat dit een ongeluksgetal en –dag is. En in sommigen landen staat het getal juist ook voor geluk, en staat het voor macht en kracht! Alleen is het weer jammer, omdat men daar weer denkt dat het getal 13 het geluksgetal van hun goden is. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Blesía.

Sommigen vermijden zelfs om te trouwen op vrijdag de 13de!
Nederlanders zijn hier een goed voorbeeld van. Zij zijn zeer bijgelovig en houden zich krampachtig vast, dat een ongeluk op deze dag op de loer ligt. De gevallen engelen vinden het uiteraard prachtig, dat men op vrijdag de 13de vreest, omdat men dan ook vreest voor deze dag! Hier zit meer achter.

En ik openbaar u, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geboren werd op vrijdag de 13de!
Ook waren er, bij het Heilig Avondmaal van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, in totaal 13 personen aanwezig. Vrijdag de 13de was ook de dag, waarop Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd gekruisigd. Voorwaar, dit verklaart dat de gevallen engelen van de vrijdag de 13de een ongeluksdag en –getal maakten, omdat men de waarheid wilde en wil verstoppen! En men laat en liet geloven, dat vrijdag de 13de ongeluk bracht en brengt. Maar men trekt zelf het onheil aan, door erin te geloven!

Voorwaar!
In uw Bijbel staat dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, naar Jeruzalem ging, om het Joodse Paasfeest, het Pesach, te vieren, dat op de 14de viel. Nisan is een Joodse maand. Pesach werd altijd op de heilige dag van de Joden, de Sabbat, gevierd, en Sabbat valt altijd op een zaterdag. Zo ziet u, hoe vrijdag de 13de een ongeluksdag voor de wereld werd. De geestelijke, onzichtbare wereld laat u graag geloven, dat vrijdag de 13de een dag en datum is, dat als dat samenvalt, ongeluk brengt! Maar aan u is echter de volle waarheid geopenbaard.

En het getal 13 heeft met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te maken:

Markus 13, vers 13  En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

En Mattheüs 13, vers 13  Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.

En Lukas 13, vers 13  En Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.

En Johannes 13, vers 13  Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com