DutchVideo 2017

De verzoeking in de huiskamer!

Dit is een verslag, in de ochtend opgeschreven door Profeet Benjamin Cousijnsen. Benjamin werd gisterenavond verzocht en op de proef gesteld. Omdat de Heer dit toeliet, kon deze bezoeker binnenkomen in de huiskamer! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

fallen-angel-with-ugly-face

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 1 mei 2017 schreef Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet van de laatste dagen, het volgende verslag op.
“Shalom, Benjamin!”
“Shalom”, zei ik.
“Ik kom voor u.”
Ik zei, “Was u het, die de televisie liet afspelen, terwijl ik met Theresa sprak?”
“Ja, dat klopt. Ik wil u iets laten zien.”

Deze engel toonde mij vele kerken met een groot bord, met daarop de tekst: ‘Welkom bij de Evangelicalendtimemachine.com’.
Ik zag duizenden mensen en ik zag een grote vreugde. En ik zag dat velen tot geloof kwamen, en het raakte mij diep! Deze engel deed me denken aan Jezus: De verzoeking in de woestijn.

Mattheüs 4, vers 1  Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.
Vers 8 en 9  Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

En inderdaad, ook ik zou dit krijgen, allemaal!
Ik zei, “Ik had u al door, dat u niet de naam van de Heer aankondigde”.
De engel zei, “Zie, hoe het erbij staat! Allemaal vluchten ze weg en geloven ons werk. Nimmer zal men u geloven! Maar buig u neder voor mij, en ik geef u geld en macht, en alles wat u zich maar kunt wensen, zelfs de mooiste vrouw!”
Ik zei, “In welke naam bent u gezonden?”
“Ik ben uitgezonden door de bruid”, antwoordde de engel.
Ik zei, “Welke bruid?”
“De bruid van de duisternis”, antwoordde de engel.
Ik zei, “En hoe heet deze bruid?”
“U kent haar!” zei deze engel. “Haar naam is Likha Sari, de koningin van de duisternis. Ze wacht erop, dat iedereen u verlaten heeft, zodat u zich onderwerpt aan haar macht en kracht.”
Ik vroeg, “Kent u de boodschap van 23 november 2012, met de titel: ‘Hoe u de na-apers / gevallen engelen ontmaskert!’? Ik weet dat u een kameleon bent, en wil uw ware gezicht zien!”
“Goed, Benjamin, ik zal mijn ware gezicht laten zien. Al zijn er zo vele boodschappen, die de mensen ernstig waarschuwen, ze zijn blind en kunnen niet onderscheiden. Wij hebben van u een leugenaar gemaakt, en willen dat u voor ons kiest!”
Ik zei, “Onder het gezag van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben ik beschermd en sta in de volle waarheid! Laat uw gezicht zien!”

Tot mijn schrik zag ik plots Likha Sari…
Ze zei: “Sayang saya sayang, padamu!” Dit betekent: “Ik hou van jou!”
Ik antwoordde, “Ik zal nimmer buigen, niet voor jou, of de ex-werkers! Al verlaten ze de Heer en mij, vanwege het geloven van de leugens, en blijft er maar één over, die rechtvaardig zou zijn, dan nog ben ik de Heer er dankbaar voor, dat ik in haar of hem heb kunnen zien, dat hij of zij de gevallen engelen heeft kunnen ontmaskeren. En ook ik heb me niet onderworpen. Ik bestraf je in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”
“Neeeeeee!” gilde ze.
Ik strekte mijn handen, en een sterke kracht smeet deze gevallen engel naar achteren, en met een harde smak werd ze op de grond gesmeten. En ze gilde het uit, “Laat me gaan!!!”
Ik zei, “Vanaf nu zal God je vele malen slaan. Ga uit mijn ogen, stinkdier! En wat men ook denkt, Theresa is mijn vrouw. Amen!”

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com