DutchVideo 2021

De verschillende namen van de duivel geopenbaard

Een informatieve en onthullende boodschap van God: Weet u de betekenis van de namen van de duivel? Lees of luister verder naar de complete boodschap.

Gepubliceerd op 29 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Spits uw oren!

1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar, wist u dat de naam van de duivel ook lasteraar betekent?
Voorwaar, en ook tegenstrever vanwege, dat hij altijd tegen God in gaat en velen probeert te misleiden en te verleiden. Hij wordt ook niet voor niets genoemd, de vader van de leugen. Kent u de uitdrukking ‘de grote draak’? Dit herinnert ons eraan, wat voor lelijk monster satan is. Hij gaat als een beest tekeer, om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en Zijn plannen te dwarsbomen en Zijn volk te vernietigen.

Voorwaar, ook werd Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vaak op de proef gesteld door satan.
Hij, die lelijke draak, probeert vaak als een christen en engel van het licht in iemands leven binnen te sluipen. Ook kent hij het gedrag van de mens heel erg goed en weet ook u te ontmoedigen en moe te maken en wanhopig, en u van God vandaan te houden. Hij is vanaf het begin al een moordenaar geweest en hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is, totaal geen waarheid.

Johannes 8, vers 43 tot en met 47 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

Voorwaar, de gebeurtenissen nu in de wereld zijn geen toeval.
Alles is door satan gepland. De meerderheid van de mensen zien het nu dat de wereldleiders marionetten zijn van satan met zijn boze werken.

Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com