DutchVideo 2018

De vensters des Hemels zijn open

Groot is Zijn trouw! En in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is sterkte en kracht. Erken Hem, die de dood overwon, en erken Zijn macht en bestaan. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 5 september 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is het Lam Gods!
Waardig is Hij tot in alle eeuwigheid.

Voorwaar, de vensters des Hemels zijn open.
Groot is Zijn trouw! En in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is sterkte en kracht. Hij, Abba, Vader, doorgrondt uw hart en gedachten. Hij is de almachtige, grote Koning! Zelfs de engelen eren Hem en maken Hem groot, en buigen voor de Koning der koningen en prijzen Zijn Heilige Naam: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is ChanCer, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, eer en aanbid Hem!
Wie is aan Hem gelijk? Heerlijk in heiligheid en machtig in daden! Prijs Adonai, El Elohím! Genade kocht u vrij; al uw schuld is u vergeven door Zijn kostbaar Bloed, het Bloed van uw Heiland en Heer.

U werd niet door werken, of door berouwvol geween, of door worsteling en strijden gered, doch slechts door Zijn vergeving en genade.
Laat ieder naderen tot Zijn Troon,  en zodat uw werken en vlees bezwijken. God is goed! Erken Hem, die de dood overwon, en erken Zijn macht en bestaan. Prijs nu de Heer, en zegt: “Halleluja, genade kocht mij vrij!”

Johannes 20, vers 21 tot en met 23  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com