DutchTo the futureVideo 2017

De vele kwaadsprekers van de Twee Getuigen, Profeet Benjamin en Profetes Theresa, staat grote vrees te wachten!

Aan alle kwaadsprekers van de twee ware eindtijdprofeten van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de ware, enige God, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die de God van Profeet Benjamin Cousijnsen en Profetes Theresa is. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International & ocgng

Please share and do not change © BC

fire-out-of-the-mouth-of-the-two-witnesses

Volledige weergave: 

Hallo! Dit is een waarschuwende, openbarende boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 19 april 2017.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Heer.
Zie, de weeën die komen! Er zal grote vrees komen aan de vele kwaadsprekers, die zich zullen verblijden over wie de Twee Getuigen verraden en in de steek lieten, en meededen met het feestvieren en meededen om geschenken te geven, omdat zij instrumenten waren van het kwaad, en zich, net als Judas, openstelden om deze twee Profeten, die op de Aarde woonden, te kwellen. Men zal naar hun dode lichamen drie en een halve dag kijken.

De Twee Getuigen zullen echter tot leven komen, tot schok van de vele kwaadsprekers!
En men zal zich op de borst slaan en het uitschreeuwen. En dan zullen ze een krachtige, grote aardbeving ervaren, en de vijanden zullen Profeet Benjamin en Theresa nakijken, als ze omhoog gaan. En een tiende deel van de stad zal worden verwoest bij deze aardbeving!

Met name ook bekende personen, 7.000 personen, zullen worden gedood.
Bekeer u, voordat u daarbij zult zijn! Mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com