DutchVideo 2016

De Vader is op zoek naar ware aanbidders!

Waarom is het belangrijk, dat u uw aanbidding hertelt met Yeshua Hamasiach, JHWH, Jezus Christus? U hoort het in de volledige boodschap, die nu volgt.

Gepubliceerd op 16 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

true worship

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap van God is op 15 augustus 2016 overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Prentias en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here der heren, de hoogste Koning!
Voorwaar, Hij is dezelfde. Aanbid de Levende, die opgestaan is van de dood! Als gij Hem niet aanbidt, zijt gij zonder Hem niets. Daarom is de vader op zoek naar ware aanbidders.

Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Nu is het tijd om Hem te aanbidden met een geest vol van waarheid!
Dit soort aanbidders zoekt de Here God. Daar verlangt Hij naar, want Hij is kadosh, kadosh, kadosh! Heilig, heilig, heilig is het Lam, en groot en wonderbaar. Alleen Hij is waardig alle eer en aanbidding te ontvangen!

Herstel uw aanbidding.
Want als Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, echt aanbeden wordt, – Hij die op de troon zit – met een hart in de waarheid, en gij aanbidt Hem met een rein hart, verandert uw geest! Soms moet u iets van uw tijd teruggeven aan Hem. Hij is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. En Hij wil de dorstige laten drinken uit Zijn bron van het levend water!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zoekt ware aanbidders, onbevlekt!
Hij leeft en wil zich openbaren in uw leven, en Hij wil u zegenen.

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Loof de Here, en zegt: “Halleluja!”
De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com