DutchTo the futureVideo 2016

De Twee Getuigen zullen de wereld op de kop zetten!

Profetische, openbarende boodschap Gods. De engel des Heren, Michaël, sprak: Voorwaar, onthoud wat ik u nu zeg! Velen zullen om het leven komen door de twee getuigen.

Gepubliceerd op 6 jan 2016 door Heiscoming12

Please share and do not change © BC

two witnesses of book of Revelation

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 6 januari 2016 bracht de bode engel Gods deze openbarende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Israël!
Kadosh, heilig is de Koning der Joden, en zeer machtig, die de wet vervullen zal! Zo spreekt de Heer, El Elohím, Adonai.

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Verbaast u niet, dat velen meer en meer Profeet Benjamin Cousijnsen een doorn in hun oog vinden!

Openbaring 11, vers 10  En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

Voorwaar!
Velen onder hen, bij wie Profeet Benjamin Cousijnsen een doorn in het oog is, zullen kerkleiders zijn en apostelen en Profeten en evangelisten, van allerlei religies. En zelfs de wereldleiders zullen een geschenkendag ter herinnering invoeren, voor de kerken en het volk.

Openbaring 11, vers 8 en 9  En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.

Voorwaar!
Eén van de twee getuigen is juist die persoon met zijn olijfgroene ogen, die nu al vaak onder het Joodse volk als verkenner was, in opdracht van de God van Abraham en Izaäk en Jakob. Voorwaar, onthoud dit, wat ik u nu zeg! Velen zullen om het leven komen door de twee getuigen.

Openbaring 11, vers 5 en 6  En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

Profeet Benjamin Cousijnsen zal in die dagen voor een plaag zorgen…
waarbij de wateren niet alleen in bloed zullen veranderen, maar ook in vuur, dat vanuit Profeet Benjamin Cousijnsen zal komen! Voorwaar, in de Evangelical Endtimemachine zijn nog meer openbaringen te vinden, als u in de Search balk gaat zoeken naar: de twee getuigen.

Voorwaar, de twee getuigen zullen de wereld op de kop zetten!
Beetje voor beetje zullen er ook velen zijn, die, door de boodschappen heen, meer en meer de volle waarheid hebben ontdekt, en erkennen dat dit de volle waarheid is. Voorwaar, deze boodschap is tot u gesproken. En wie dit niet wil aanhoren, en de waarheid verwerpt, gaat verloren!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com