DutchVideo 2014

De totale overname is zichtbaar, ook via robots!

NIET ALLEEN VIA DE BEZOEKERS UIT DE RUIMTE, MAAR OOK VIA ROBOTS, WIL SATAN DE MENS BEÏNVLOEDEN EN OVERNEMEN. DENK HIERBIJ AAN DE ZWEEDSE SERIE: ‘REAL HUMANS’ MET HUBOT ROBOTS! KIES HEDEN VOOR YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS!

Gepubliceerd op 25 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Real Humans - hubot robots

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 juni 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze openbarende boodschap, woord voor woord, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Jismaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ondanks dat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u graag persoonlijk wil leren kennen, en echt interesse heeft in u, en een plan met uw leven heeft, wilde de mens liever zijn eigen weg gaan, en niet afhankelijk zijn van God.

Daardoor werd het contact met God en Zijn Zoon, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, verbroken. Deze onafhankelijke houding noemt de Bijbel ‘zonde’. Dit staat tussen God en de mens in.

Voorwaar, op 9 oktober 2012 openbaarde Profeet Benjamin Cousijnsen, dat men levensechte menselijke robots heeft.

Nu, 25 juni 2014, is men zover, dat men via de satelliet en computer kan zien, waar de menselijke robots zich  bevinden. Ook wordt via de ogen meegekeken: de camera. De software van de robots kan men op afstand bijwerken voor speciale opdrachten. Men heeft een ingebouwde computer en een spraakherkenning. Voorwaar, de modernste technologie, die ook Bionica cybernetica genoemd wordt, heeft men voorzien! Hun bewegingen zijn gelijk aan de mens.

Ook zijn er films uitgebracht, om de mens vertrouwd te laten maken.

Denk hierbij aan de Zweedse serie: ‘Real Humans’ met hubot robots. Voorwaar, zo ver is men nu reeds; de totale overname is zichtbaar!

Door de technologische gevallen engelen wil satan de mens overnemen, via robots en de bezoekers uit de ruimte!

Denk hierbij aan de serie ‘V’.

Voorwaar, herstel uw interesse voor Hem, die wel gevoel heeft en liefde, en van u houdt!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 18  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Voorwaar, 

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.

Johannes 15, vers 5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Voorwaar, de totale overname is in volle gang!

Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com