DutchVideo 2019

De tekenen van de eindtijd zijn zichtbaar, zelfs voor de niet-gelovigen

De mens houdt van satan, meer dan van God, en trekt het kwaad naar zich toe. Men houdt van horror, Dracula en extreem bloeddorstig geweld, en het tegennatuurlijke en alles wat tegen Gods geboden ingaat. Alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is er redding en eeuwig leven, niet in de hel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 november 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de tekenen van de eindtijd zijn zichtbaar voor de gelovigen en ongelovigen.
Straathandel in drugs, pinautomaten kraak, winkeldiefstal, straatroof, Christenhaat en – vervolging, duivelse, sadistisch, helse seks en genot, zware mishandelingen toebrengen aan mens en dier, elk levend wezen met levensadem, gedwongen prostitutie, baby- en kinderhandel, de toenemende hongersnood en armoede, mensen verkopen zich om opgegeten te worden, en evenzo roeien mensen elkaar uit voor seks door moord en doodslag, en eten mensenvlees, onder andere! Voorwaar,

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
Mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods.

Tja, voorwaar, de mens houdt van satan, meer dan van God!
Men trekt het kwaad naar zich toe. Men houdt van horror, Dracula en extreem bloeddorstig geweld, en het tegennatuurlijke en alles wat tegen Gods geboden ingaat. Wat men wil, krijgt men van satan!

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten.
En Galaten 5, vers 7 en 8  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.

Voorwaar, het is beter dat men zich bekeert en zich overgeeft aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Genesis 6, vers 6  Het berouwde de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.
En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.
En vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.
Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, uw redding en eeuwig leven vindt u alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en niet in de hel! 

Johannes 10, vers 1 en 2  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com