DutchHouse groupsVideo 2018

De stem die God gebruikt, of u nu luistert of niet!

Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, is door de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld om, als Gods gezalfde, Gods woorden door te geven, wat God via Zijn bode engelen doorgeeft. Verder volgt hier een aankondiging en uitnodiging om deel te nemen aan de huiskringen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 20 december 2018 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, ik zeg u,
Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, is door de enige God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld om, als Gods gezalfde, Gods woorden door te geven, wat God via Zijn bode engelen doorgeeft. Voorwaar, en het is aan u wat u ermee doet! Of u nu luistert of niet, hij is de stem, die gebruikt wordt!

Weet ook,
wie kwaadspreekt over hem, Gods aangestelde Profeet Benjamin, en over Profetes Theresa Cousijnsen, is vervloekt! Ook zullen hun namen niet bevonden worden in het Boek des Levens, als men zich niet snel bekeert van zijn of haar slechte wandel!

Lukas 8, vers 17  Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.

Voorwaar!
Elk woord, alles, zal via de Almachtige God, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de opgestane Heer en Koning der koningen, gesproken worden en geopenbaard worden, ook waar vele hokjesdenkers niet mee om kunnen gaan. Of het nu in de Bijbel staat of niet, God is God, en Zijn woord is Ja en Amen!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En 1 Korinthiërs 14, vers 2  Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Voorwaar, zo spreekt de Here via Zijn Profeet in het einde der dagen, dat men zich nu reeds kan opgeven om een huisgroep te gaan bezoeken, die vermeld staat in de website. Ook bij genoeg aanmeldingen, wordt er in Enschede in Nederland een huiskring gestart. Als u ook een huisgroep wilt starten, kunt u dit ook kenbaar maken. Voorwaar, maak een goede start om in 2019 een huisgroep te bezoeken, en te groeien in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, sprak de bode engel God, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com