DutchVideo 2020

De sluipmoordenaar zorgt wereldwijd voor dood en verderf

Openbaring en profetie: Voorwaar, namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, is het mijn plicht om deze boodschap te delen via Profeet Benjamin Cousijnsen. Men heeft al heel lang geëxperimenteerd bij de Illuminati, om een manier te vinden om van de kwetsbare mensen met hun ziekten en klachten en te hoge zorgkosten af te komen. Oproep: Sta in uw geloof, en de Here zal ook voor wonderen zorgen!

Gepubliceerd op 1 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 1 april 2020 bracht de bode engel de volgende openbarende en profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Efeziërs 5, vers 12 en 13  Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Here der heren en Koning der koningen!
Bekeer u nu en red uw ziel. O wee, wereld! O wee, o wee, alles is in volle gang! Voorwaar, de sluipmoordenaar zorgt wereldwijd voor dood en verderf.

Het is niet vreemd, hoor, dat de Britse Prins Charles het Coronavirus overleefd heeft, en eveneens regeringsleiders.
Ik wijs u erop, dat de Illuminati al heel lang een andere wereld wil met gezonde mensen, vanwege de overbevolking.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, men heeft al heel lang geëxperimenteerd bij de Illuminati,
om een manier te vinden, om van de kwetsbare mensen met hun ziekten en klachten en teveel zorgkosten af te komen. Daarom was zelfdoding al versoepeld en wordt het niet als moord gezien! Voorwaar, namens Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, is het mijn plicht om deze boodschap te delen via Profeet Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, de gebeurtenissen wijzen u erop:
op de totale overname, die een toeloop is naar een wereldleiderschap en een wereldreligie van de Wereldorde, de Illuminati! Verder is het een toeloop op het getal van het beest.

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, vele boodschappen Gods van Profeet Benjamin Cousijnsen werden niet serieus genomen, die nu blijken vervuld te zijn en te worden.
Voorwaar, men heeft geëxperimenteerd en gemuteerd en ingespoten in schokkende diersoorten, waarin men in Azië handelt, en die men verkoopt en eet, zoals vleermuizen, onder andere, die zich ook in de hel bevinden. Voorwaar, verder mag niet achtergehouden worden, dat in de Filipijnen een zeer groot aantal mensen zal sterven aan het Coronavirus.

Ook zal er een Coronavirus gedenkdag komen, wereldwijd.
Voorwaar, men wil de mensen wereldwijd onder controle krijgen, via deze manier, door wereldwijde chaos te veroorzaken! Voorwaar, vele boodschappen Gods hebben u reeds gewaarschuwd. Velen zitten nu zonder werk thuis, met frustraties en depressies, wat ook nog eens leidt tot echtscheidingen, omdat een wereldrecessie is gekomen!

Voorwaar, steun juist nu de Evangelical EndTime Machine, en wees een held van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Sta in uw geloof, en de Here zal ook voor wonderen zorgen! Voorwaar, alleen de Here aannemen, redt de mensen. Ga vertellen, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hen kan redden en beschermen, en kan herstellen van welke gebeurtenis, ziekte of virus dan ook! Dat is onze God, onze Almachtige God en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, bel of mail, of hoe dan ook. Wees niet lui en lauw, maar red zielen, want de tijd is nabij!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com