DutchVideo 2020

De sluip moordenaar sluipt stilletjes door!

Ze zullen accepteren het getal van het beest vanwege van hun koppigheid en angst, ondanks de uitkomst !

Gepubliceerd op 5 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Vermendo, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, zoals reeds profetisch voorzegt is, sluipt wereldwijd de sluip moordenaar, de Corona virus, stilletjes verder.
Voorwaar, de tweede golf van de Coronavirus wat men vreest en onder controle wou hebben, is niet onder controle te krijgen zolang men zich niet aan de regels houd.

Voorwaar, zelfs het experimenteren met proefpersonen ter bestrijding van de sluipmoordenaar, de Coronavirus,
geen oplossing hebben gegeven voor ernstige en gevaarlijke bijwerkingen van de test vaccines die de dood tot gevolg hebben. Voorwaar, en wat betreft de mensen met lichamelijke klachten, o.a., geven sommige huisartsen de advies om hen leven te beëindigen vanwege de sluipmoordenaar, de Coronavirus, die stilletjes voor nog meer klachten zou kunnen zorgen.

Voorwaar, de wereld leiders zijn dik tevreden en zijn blij dat de overbevolking flink is uit gedund.
Dit zal tot slot om makkelijke te maken dat de RFID microchip, makkelijk geaccepteerd zal worden vanwege de wereldwijde chaos dat in de wereld is. Zelfs sommige christenen het getal van het beest zal accepteren vanwege hen koppigheid en angst, ondanks de uitkomst!

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, wie het getal van het beest accepteerde zal in de hel geworpen worden, en er is geen genade of redding meer mogelijk!
Voorwaar, wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Openbaring 14, vers 12 en 13 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: “Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan.” “Ja”, zegt de Geest, “dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na”.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com