DutchVideo 2019

De robotrechter

Openbaring Gods: De totale overname van de mens is reeds veel verder dan men denkt! Advocaten en rechters en getuigen en slachtoffers, onder anderen, hoeven straks niet meer naar de rechtszaal te komen. En men zal het ondervinden, dat de gevallen engelen technologie de overhand gaat nemen, en de mensen bijna niet meer nodig heeft. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 13 november 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft het u reeds getrouw en waarachtig voorzegd,
zoals in deze boodschap met de titel: ‘Stapsgewijze overname van de mensheid!’, overgebracht op 9 juni 2013.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, men streeft ernaar, dat de computer de taak van de rechter overneemt.
De bewijzen en verklaringen, onder andere, gaan erin. En met één druk op de knop wordt de verdachte te kennen gegeven, wat de beslissing is en de hoogte van de straf is! Voorwaar, de totale overname van de mens is reeds veel verder dan wat men denkt! Advocaten en rechters en getuigen en slachtoffers, onder anderen, hoeven niet meer naar de rechtszaal te komen. Want de slimme software programma’s, die nu al reeds vele rechters helpen beslissingen te nemen, en de kunstmatige intelligentie van een computer en robot, zorgen dat ze ongevoelig zijn voor zaken. Daarom is men van mening, dat de hamer van de rechter wordt overgedragen!

Voorwaar!
Men zal het ondervinden, dat de gevallen engelen technologie de overhand gaat nemen, en de mensen bijna niet meer nodig heeft, alleen wanneer een computer of robot vastloopt! Voorwaar, op de stoel van de rechter zal een superintelligente robot, zonder gevoel of genade, uitspraken doen en beslissen en voor God spelen!

Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

Voorwaar, het is beter dat de wereld zich bekeert en het kwaad niet navolgt! 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com