DutchVideo 2023

De oorzaak en denkwijze van een narcistische persoon

In deze boodschap wordt benoemd wat een narcist is. De bode engel bracht deze woorden over in de naam van Jezus Christus, YHWH, Yeshua HaMashiach. Een narcist houdt niet van zijn of haar naaste en gaat tegen Gods woord in en houdt alleen maar van zichzelf en manipuleert anderen om zichzelf zekerder en veiliger te voelen.

Gepubliceerd op 18 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

2 Timoteüs 2, vers 23 en 24 lees vanaf: Wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen “en wandel”; gij weet immers “best wel dat ze uit satan zijn en”, dat zij twisten, “roddel en haat” teweegbrengen; en een “echte” dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk “en liefdevol” zijn jegens allen “tot voorbeeld zoals Christus altijd bedoeld heeft”…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, een narcist houdt niet van zijn of haar naaste en gaat tegen Gods woord in en houdt alleen maar van zichzelf en manipuleert anderen om zichzelf zekerder en veiliger te voelen. Men is bang om zichzelf goed te onderzoeken en om de eigen innerlijke demonen te gaan overwinnen. Ook gebruikt men excuses, leugens, manipulatie en het overige, om zo anderen mee te krijgen in hun zondige wandel. Deze demonen streven er continu naar om medelijden en aandacht te krijgen van anderen. Door een dunne afgedreven relatie met de HERE, zijn ze blijven zoeken naar aandacht en macht en proberen uiteindelijk altijd andere levens kapot te maken. Dit is een narcist die emotioneel, mentaal en fysiek alleen aan zichzelf denkt en geen rekening houdt met de gevoelens van anderen.

2 Timoteüs 3, vers 1 tot en met 5 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.
En vers 8 en 9 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was.

En Openbaring 22, vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com