DutchVideo 2018

De onzichtbare werken van het kwaad

U ziet ze niet, maar de gevallen engelen zijn onder u. Ze zijn onzichtbaar, maar hun werken zijn zichtbaar! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 12 maart 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin, zoon van de Rechterhand, schrijf het volgende op:
Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. U ziet ze niet, maar de gevallen engelen zijn onder u. Ze zijn onzichtbaar, maar hun werken zijn zichtbaar.

1 Korinthiërs 2, vers 14  Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

En Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

En 1 Korinthiërs 2, vers 13  Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn.

Voorwaar, wees niet lauw als kind van God.
Ziet u niet, dat u het schild wel heel gemakkelijk laat zakken? U bent wel heel erg gemakkelijk te overwinnen. En wat geeft u snel op! U verzet zich zelfs niet. De gevallen engelen weten heel goed, hoe uw relatie, uw wandel, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is. Voorwaar, word wakker en verzet u in Christus, en wees vurig van geest!

1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
En vers 21  Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u zowel de onzichtbare als de zichtbare werken van satan door.
U ontmaskert ze en gaat er niet in mee, want u bent een warrior, een strijder, die niet opgeeft en zich alles laat afnemen, wat de satan heeft afgepakt! Eist het terug, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is de Here!

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.
En Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com