DutchVideo 2021

De niet gevaccineerden zijn meer dan overwinnaars!

Zalig hij of zij die anderen waarschuwt voor de vaccinatie. Wie niet wou horen, evenzo nu, gaat verloren!

Gepubliceerd op 17 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 16 august 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. En het is ook mijn taak om u deze woorden Gods duidelijk en begrijpelijk over te brengen.

Voorwaar, deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
Zalig hij of zij die anderen waarschuwt voor de vaccinatie. Voorwaar, vele artsen werden een zwijgplicht opgelegd vanwege de schokkende bevindingen via hun microscoop. En ook de wereldwijde media wordt het schokkende nieuws verzwegen en niet uitgezonden over de bevindingen die grote gevolgen heeft voor de gevaccineerde mensen.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u reeds gewaarschuwd via de boodschappen Gods en alles wat hij heeft doorgegeven wordt bevestigt door de gebeurtenissen in de wereld en vervuld.
Voorwaar, verwijs naar de boodschappen Gods via uw mond of plaats een advertentie om anderen te verwijzen naar de Evangelicalendtimemachine.com.

Voorwaar, hoewel de satan alles onder controle probeert te houden en iedereen wil voorzien van de vaccinatie, is God ook bezig om de waarheid dat is verzwegen te openbaren hoewel het voor de gevaccineerde mensen te laat is.
In 2012, werd men reeds gewaarschuwd. Wie niet wou horen, evenzo nu, gaat verloren zowel vele kerken met gevaccineerden.

Openbaring 13, vers 15 tot en met 18 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
En vers 7 en 8 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

De niet gevaccineerden zijn meer dan overwinnaars!

Openbaring 12, vers 11 en 12 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. Amen!

Voorwaar, een ongevaccineerde die Christus niet heeft aangenomen zal ook niet gered worden tenzij hij of zij zich bekeren.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com