DutchVideo 2012

De mooiste vakantie van uw leven! (Evangelie)

Velen keren vaak terug naar hun favoriete plek, zei de engel, voor de kinderen Gods komt de mooiste vakantie. Luister naar hoe u er kunt komen! Mat. 24:27 & 1 Kor. 2-12

Gepubliceerd op 25 apr 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

mooiste vakantie van uw leven

Volledige weergave:

Dit is het visioen, gegeven aan Benjamin, gegeven op vrijdag 13 april 2012.

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van de Almachtige, wees wakker. Er stond een engel voor mij.

Voordat jij, Benjamin, vandaag een weekendje weggaat, moet je weten dat ik, de engel Gods, jou ook meeneem, namens jouw liefhebbende Vader.

Let op! Ik zag dat de engel een zwaai maakte, een soort gebaar…

En opeens zat ik in wat een luchtruim leek; ik zag allemaal beelden…

De engel Gods zei: Vandaag neemt God jou mee naar… en er verschenen allerlei landen voor mij, Israël, Spanje en vele andere landen.

Ik schrok en zei, “Dan blijf ik heel lang weg!”

Benjamin toch, wij hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat ieder, die in Hem gelooft, zou moeten weten, wat ons door God in genade geschonken is.  1 Corinthiërs 2, vers 12

Kijk! zei de engel.

Ik zag een soort van diaserie, en de engel noemde de landen, die verschenen.

De diaserie liep door. Benjamin, geef dit door, zeg dit, zei de engel…

Iedereen gaat graag op vakantie; wat hebben deze landen te bieden?

Heeft Jezus Christus niet meer te bieden? Veel mensen leven zich uit, als ze op vakantie gaan. Dit is nu hun vakantie! Vaak keren velen terug naar de plek, waar hun hart is. Ze hebben er van alles voor over, om daar te zijn en te genieten. Vele christenen vergeten:

Mattheüs 24, vers 27  Gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Want waar uw hart is, daar zal uw schat zijn.

De grote vakantie komt er aan! zei de engel, de mooiste vakantie komt er aan voor de kinderen Gods, die waakzaam zijn en zich klaarmaken voor Zijn wederkomst, en zich afwenden van werelds genot.

Vertel jouw favoriete lied, ‘Mijn schat ligt boven’, zei de engel.

Laat iedereen de keuze maken, waar ze naartoe willen.

Iedereen, ook de niet-gelovigen, zullen voor de Almachtige staan. Jezus zegt: U hebt van Mij gehoord, kom tot Mij.

De engel zei: Als uw huis in brand staat, en er is geen uitweg meer, en ik zeg u: Kijk omhoog, en er wordt een trap naar u toegeworpen door Mij, door Jezus Christus, wat doet u dan?

Zegt u: “Ik geloof niet in Jezus”, terwijl Ik u riep en u wilde redden? Of zegt u: “Nee, ik ga wachten op andere hulp”.

Die andere hulp zal dan zeker komen, van satan, hij wil dat u brandt en verloren gaat.

Ik wil u redden, dat is het verschil! Maak nu de keus en bekeer u. Kom tot Mij, zegt Jezus, nu het nog kan! Vouw uw handen en spreek tot Jezus Christus.

U krijgt de mooiste vakantie van uw leven, die u maar kunt wensen!

De keus is aan u. Laat het zo zijn zoals in Romeinen 8, vers 37. Laat uw vakantie zijn: Uitzien naar de komst van de Zoon des mensen, Jezus Christus. Hij komt, Benjamin, zeer, zeer spoedig. Maak u klaar, van binnen en naar buiten toe.

Benjamin, fijn weekend! Hij is met jullie.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com