DutchVideo 2015

De lof van de Wijsheid!

Bemoedigende boodschap Gods: De wijsheid zegt, Ik ben de moeder van ontzag en ware liefde, van kennis en heilige hoop. Ik werd aan al mijn kinderen voor eeuwig geschonken, aan allen die de Heer heeft uitgekozen. Vele wijze zinnen uit Sirach, onder andere, worden ter bemoediging en onderricht gegeven in deze boodschap!

Gepubliceerd op 3 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Sirach 3, verse 17

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 april 2015 werd deze boodschap woord voor woord overgedragen aan Benjamin Cousijnsen door een bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Sirach 34, vers 9 tot en met 20  Wie veel heeft gereisd, heeft veel kennis opgedaan, wie veel ervaring heeft, kan verstandige dingen vertellen. Wie geen ervaring heeft weet weinig, maar wie veel heeft gereisd, groeit in levenswijsheid. Op mijn reizen heb ik veel gezien, ik weet meer dan ik kan vertellen. Vaak was ik in doodsgevaar maar dankzij kennis en ervaring ontsnapte ik. Wie ontzag heeft voor de Heer blijft in leven, want zijn hoop is gericht op wie hem redt. Wie ontzag heeft voor de Heer heeft niets te vrezen, hij kent geen angst, want de Heer zelf is zijn hoop. Gelukkig is wie ontzag heeft voor de Heer. Aan wie houdt hij zich vast, wie is zijn steun? De ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft; hij is een machtig schild, een sterke steun, hij beschut tegen brandende hitte, geeft schaduw tegen de middagzon, hij behoedt je voor struikelen, voorkomt dat je valt, hij vult het hart met vreugde, doet de ogen oplichten, hij geneest, geeft leven en brengt zegen.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods; luister aandachtig!

Sirach 24, vers 18 tot en met 19  Ik ben de moeder van ontzag en ware liefde, van kennis en heilige hoop. Ik werd aan al mijn kinderen voor eeuwig geschonken, aan allen die de Heer heeft uitgekozen. Kom bij mij, als je naar mij verlangt en doe je te goed aan mijn vruchten.
En Sirach 30, vers 21  Geef je niet over aan verdriet en kwel jezelf niet met gepieker.
En Sirach 35, vers 14  Probeer de Heer niet om te kopen, want hij gaat er niet op in.
En Sirach 38, vers 18  Want verdriet tast je krachten aan en leidt tot de dood.
En Sirach 42, vers 15  Ik zal de werken van de Heer gedenken en vertellen wat ik heb gezien. Door het woord van de Heer bestaan zijn werken, zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd.
En Sirach 3, vers 17  Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft.

En Baruch 3, vers 32  Maar hij die alles weet, kent haar, zijn inzicht heeft haar ontdekt. Hij schiep de aarde voor eeuwig en bevolkte haar met dieren.

En Sirach 14, vers 11  Mijn kind, als je iets bezit, doe jezelf dan te goed en breng de Heer op een waardige manier offers.
En vers 14  Laat de goede dagen je niet ontsnappen, het genot waarop je recht hebt niet aan je voorbijgaan.
En Sirach 20, vers 18  Beter dat je uitglijdt op de vloer dan dat je uitglijdt met je tong, zo komen slechte mensen snel ten val.
En vers 20  Een spreuk uit de mond van een dwaas wordt verworpen, hij spreekt hem niet uit op het juiste moment.

En Psalm 94, vers 17  Had de HEER mij niet geholpen, dan woonde ik al in de stilte van het graf.
En Psalm 103, vers 2  Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
En Psalm 139, vers 24  Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com